Termometre Yapımında Hangi Maddeler Kullanılır?

Termometre yapımı
Termometre ile sıcaklık ölçülür. Yapıldıkları maddeye göre metal, sıvılı ve gazlı olmak üzere 3 çeşit termometre vardır. Sıvılı termometrelerde hazne ve kılcal borudan oluşmuştur. Hazne içine civa ya da renklendirilmiş alkol konur. Hazne ısıtılırsa içindeki sıvı, kılcal boru içinde yükselir. Soğuduğu zaman büzülerek yeniden hazneye döner. Sıvı seviyesinin karşısındaki sayılar ölçülen sıcaklığı Celcius ( Selsiyus) olarak gösterir.

Termometrelerde her aralık bir derece olarak adlandırılır.

Laboratuvarlarda, duvar ve hastalarda kullanılan termometreler sıvılı termometrelerdir.

Hasta termometresiyle ölçüm yapıldıktan sonra civa düzeyinin hemen düşmemesi için civanın toplandığı haznenin üzerinde bir boğum bulunur. Tekrar ölçüm yapmak için termometreyi silkelemek gerekir.

Metal termometreler, civalı ve alkollü termometrelerin ölçemediği sıcaklıklar için kullanılır. 1600santigrat dereceye kadar olan yüksek sıcaklıkları ölçer. Fırın ve fabrikalarda kullanılır.

Gazlı termometreler ise duyarlı sıcaklık ölçümlerinde kullanılır.

Kullanılan Araç ve Gereçler:
1. Cam balon(250ml.lik)
2. Tek delikli lastik tıpa
3. Uzun cam boru
4. Karton parçası( 2.20cm)
5. Tüp maşası
6. Beherglas (500ml.lik)
7. Bağlama parçası
8. İspirto ocağı
9. Sacayağı
10. Mürekkep
11. Su
12. Damlalık
13. Döküm ayak
14. Statif çubuk
15. Buz parçaları
16. Cetvel ve kalem
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar