Tevhit

Tevhid aşağıdaki anlamlara gelebilir:

TEVHIT (türkçe) anlamı

1. birkaç şeyi bir araya getirme
2. birleştirme
3. tanrıyı övmek için yazılan koşuk.
4. birliğine inanma
5. bir sayma
6. bir olarak bakma.
tektancırıcılık.

TEVHIT (türkçe) anlamı

7.
8. 1 . Allah'ın birliğine inanma
9. bir sayma
10. bir olarak bakma.
11. 2 . din b. (***) Tek tanrıcılık.
12. 3 . edebiyat Divan edebiyatında Allah'ı övmek için yazılan manzume.
13. 4 . eskimiş Birkaç şeyi bir araya getirme
14. birleştirme
Tevhit ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Tevhid
Önceki Paylaşımlar