Tevhid aşağıdaki anlamlara gelebilir:

TEVHIT (türkçe) anlamı

1. birkaç şeyi bir araya getirme
2. birleştirme
3. tanrıyı övmek için yazılan koşuk.
4. birliğine inanma
5. bir sayma
6. bir olarak bakma.
tektancırıcılık.

TEVHIT (türkçe) anlamı

7.
8. 1 . Allah'ın birliğine inanma
9. bir sayma
10. bir olarak bakma.
11. 2 . din b. (***) Tek tanrıcılık.
12. 3 . edebiyat Divan edebiyatında Allah'ı övmek için yazılan manzume.
13. 4 . eskimiş Birkaç şeyi bir araya getirme
14. birleştirme
tevhit ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Tevhid

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Tapu Sicili

  Tapu: Bir taşınmazmalın yüzölçümünü,numarasını,mahallesini ve sahibini gösterir belge. Eski türkçedeki kapuk(sağlam) sözcüğünden gelmiştir.

  Bekâr Odası

  ''Bekâr Odası'', Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı, Türker İnanoğlu'nun yapım ve yönetmenliğini üstlendiği 1967 yapımı Türk filmidir.

  Birleştirme

  Birleştirme (ya da Tevhit) talep üzerine yapılan bir tapu işlemidir. Zıttı ifraz işlemidir.

  Kızılbaşlık

  Şii mezhebinin bir kolundan olanlara verilen ad. Kızılbaş'ların bulunduğu yerler: Trakya'da Dobruca, Deliorman, Edirne ve Kırklareli; Anadolu'da Eskişehir çevresi, Balıkesir, Narlıdere (İzmir), Sivas, Çorum, Mecitözü, Sungurlu, İskilip, Divriği, Tunceli, Malatya, Erzincan, ...

  Hz. İbrahim

  M.Ö. 2000'li yılların başlarında yaşamış, üç semâvî dinin ve bu dinlerin peygamberlerinin atası olarak kabul edilen peygamberdir. Doğduğu ve yaşadığı yerler hakkında üç dinin kitaplarında ve âlimlerin verdiği bilgilerde farklılıklar vardır. İslâmi kaynaklara göre Hz. ...

  Hz. Salih

  Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden biri. Semud kavmine gönderilmiştir. Allah Teâlâ onu, önceki peygamberlerin getirmiş olduğu tevhid dininden sapıp kendilerine ilâhlar edinen Semud kavmini uyarmak için bu kavme peygamber olarak göndermiştir.

  Hüseyin Rahmi Gürpınar

  19 Ağustos 1864 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hünkar yaveri Mehmet Sait Paşa'nın oğlu olan Hüseyin Rahmi, üç yaşında iken annesinin ölümü üzerine Girit'te bulunan babasının yanına gönderildi. İlkokula başladı ancak babasının evlenmesi üzerine altı yaşında tekrar ...

  Divan Şiirinde Konular

  Divan şiiri konu bakımından çok çeşitlidir. Genel tanımdan da anlaşılacağı gibi öncelikle dün dışı ve dini şiir olmak üzere ikiye ayrılır. Din dışı şiirde başlıca türler şöyle sıralanabilir: Bahariye, cemreviye, dariye, fahriye, iydiye, medhiye, mersiye, gazavatname, ...

  Dini Bilgiler

  Dini Bilgiler indeksimizin hazırlıkları sürmektedir. Ancak aradığınız bilgiye arama alanını kullanarak ulaşabilirsiniz. Dini konulardaki bilgi girişi ise devam ediyor.

  Hz. Muhammed

  Hz. Muhammed, Mekke’nin soylu Haşimoğulları ailesinden gelir. 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’ tır. Hz. Muhammed daha doğmadan babası öldü. Yetiştirilmesini dedesi Abdülmuttalip üzerine aldı ve torununa o zamana kadar kimseye ...

  Tevhit (din)

  Tevhid; (Arapça: توحيد), tektanrıcılık kavramının İslam terminolojisindeki karşılığıdır.

  Tevhit (edebiyat)

  Allah'ı, yaratılış ve kainatın aslı gibi unsurları bir arada yorumlayan manzumelere tevhid denir. Çoğunlukla divan edebiyatı nazım türleri olan gazel, kaside ve mesnevi biçimlerinde kaleme alınmışlardır ve ölçüleri de genellikle aruzdur.