TEZYIN (türkçe) anlamı
1. Bezeme
2. süsleme
donama.
TEZYIN (türkçe) anlamı
3. bezeme
4. süsleme
5. donama
TEZYIN (türkçe) ingilizcesi
1. ornamenting
2. decorating
3. embellishing
4. adorning. –– etmek /y/ to ornament
5. decorate
6. embellish
7. adorn
TEZYIN (türkçe) almancası
1. Verzierung

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Harem

  Harem Osmanlı sarayında, padişahın annesinin nezâretinde, sarayın hanım, çocuk ve hizmetçilerinin kaldığı bölüm.

  Samarra

  Samarra Abbasi Devleti zamanında Irak'ta Bağdat'ın yetmiş mil uzağında ve Dicle kenarında kurulan tarihi bir şehir. Bu şehri, Halife Mu'tasım'a ve ücretli Türk ordusuna yeni bir yerleşim merkezi sağlamak gayesiyle Ünlü Abbasi kumandanı Türk asıllı Eşnas 836 (H.222) senesinde, ...

  Cönk

  Cönk Türk Halk Edebiyatında saz şairlerinin, kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri, (alttan yukarıya) uzunlamasına açılan, çoğunlukla deri kaplı defter. Antolojiye benzeyen bu defterlere halk dilinde sığırdili de denmektedir.