Tip

TIP (almanca) türkçe anlamı

1. öğüt
2. tavsiye

TIP (fransızca) türkçe anlamı

3. type [le]
4. original/e [le][la]

TIP (inglizce) türkçe anlamı

5. f. uç takmak
6. ucuna bir şey takmak
7. bahşiş vermek
8. uyarmak
9. tiyo vermek
10. devirmek
11. dökmek (çöp)
12. boşaltmak (eğip)
13. eğilmek
14. yana yatmak
15. devrilmek
16. hafifçe vurmak
17. dokunmak
18. i. uç
19. burun
20. taktik
21. tepe
22. tip
23. filtre
24. hafif vuruş
25. hafifçe dokunma
26. bahşiş
27. öneri
28. püf noktası
29. tavsiye
30. tiyo
31. eğme
32. yatırma
33. eğilme
34. eğim

TIP (türkçe) anlamı

35. aynı cinsten bütün varlıkların ya da nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek
36. ilgi çekici
37. değişik (kimse).
38. tür
39. çeşit
40. kendine özgü kişiliği olmayan
daha çok bilinen kalıplardaki insanları gösteren oyun kişisi.

TIP (türkçe) anlamı

41. Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek:Aynı yaşta
42. aynı tipte
43. aynı kuvvette iki güreşçi.- B. Felek. İlgi çekici
44. değişik (kimse). Tür
45. çeşit. Kendine özgü kişiliği olmayan
46. daha çok bilinen kalıplardaki insanları gösteren oyun kişisi. Hikâye
47. roman
48. tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde şahıs kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin
49. topluluğun
50. zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişi.
51. 2. anlamı tıkırdatmak
52. i
53. hafif hafif vurmak
54. x eğ/vur/öner/bahşiş ver
55. i hafif vuruş
56. çöplük/tavsiye/bahşiş/uç
57. tıkırdatma
58. eğmek
59. görmek
60. uç
61. bahşiş
62. yana yatırmak
63. bırakmak
64. yana yatmak
65. dökmek
66. atmak
67. tavsiye
68. devrilmek
69. öğüt
70. eğilmek
71. bahşiş vermek
72. devirmek,
73. 3. anlamı (burun.parmak.vb.) uç. çöplük. bahşiş. tavsiye. öğüt. eğmek. yana yatırmak. eğilmek. yana yatmak. devirmek. devrilmek. boşaltmak. dökmek. (çöp.vb.) atmak. bırakmak. bahşiş vermek. görmek.

Tip (almanca) ingilizcesi

1. v. give a gratuity
2. spill
cause to slant,

Tip (fransızca) ingilizcesi

3. (titre interbancaire de paiement) n. tip
4. corner
5. point
6. peak
7. summit
8. hint
9. warning
10. wrinkle,

Tip İngilizce anlamı ve tanımı

Tip anlamları
    (v. i.) To fall on
11. or incline to
12. one side.(noun) A gift
13. a douceur
14. a fee.(noun) A light touch or blow
15. a tap.(v. t.) To bestow a gift
16. or douceur
17. upon
18. to give a present to
19. as
20. to tip a servant.(v. t.) To form a point upon
21. to cover the tip
22. top
23. or end of
24. as
25. to tip anything with gold or silver.(v. t.) To lower one end of
26. or to throw upon the end
27. to tilt
28. as
29. to tip a cask
30. to tip a cart.(noun) Rubbish thrown from a quarry.(noun) A thin
31. boarded brush made of camel's hair
32. used by gilders in lifting gold leaf.(noun) The point or extremity of anything
33. a pointed or somewhat sharply rounded end
34. the end
35. as
36. the tip of the finger
37. the tip of a spear.(v. t.) To strike slightly
38. to tap.(noun) A piece of stiffened lining pasted on the inside of a hat crown.(noun) An end piece or part
39. a piece
40. as a cap
41. nozzle
42. ferrule
43. or point
44. applied to the extreme end of anything
45. as
46. a tip for an umbrella
47. a shoe
48. a gas burner
49. etc.(noun) A hint
50. or secret intimation
51. as to the chances in a horse race
52. or the like.
Tip tanım:
Kelime: tip
53. Söyleniş: 'tip
54. İşlev: verb
55. Türleri: tipped
56. tip·ping
57. Kökeni: Middle English
58. transitive senses
59. 1 : OVERTURN
60. UPSET -- usually used with over
61. 2 a : CANT
62. TILT b : to raise and tilt forward in salute <tipped his hat>
63. intransitive senses
64. 1 : to become tipped : TOPPLE
65. 2 : LEAN
66. SLANT
67. - tip the scales 1 : to register weight <tips the scales at 285 pounds> 2 : to shift the balance of power or influence <tipped the scales in favor of a declaration of war -- S. F. Bemis>
68.
Tip ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Angle
69. Backsheesh
70. Baksheesh
71. Bakshish
72. Bung
73. Crest
74. Crown
75. Gratuity
76. Hint
77. Lead
78. Lean
79. Peak
80. Point
81. Slant
82. Steer
83. Summit
84. Tilt
85. Tiptoe
86. Top
87. Wind
88. ,n. gratuity
89. nib
90. edge
91. point
92. advice
93. slope
94. slant
95. v. give a gratuity
96. spill
97. cause to slant
98. n. (new spell.=Tipp) tip
99. clue
100. hint
101. subtle suggestion
something which helps to solve a problem,

TIP (türkçe) ingilizcesi

102. n. gratuity
103. nib
104. edge
105. point
106. advice
107. slope
108. slant
109. v. give a gratuity
110. spill
111. cause to slant
112. n. (new spell.=Tipp) tip
113. clue
114. hint
115. subtle suggestion
116. something which helps to solve a problem,

Tip (almanca) fransızcası

1. n. tuyau (m)
2. renseignement (m)
3. conseil (m)
4. pronostic (m)

Tip (ingilizce) almancası

1. n. Trinkgeld
2. Tip
3. Ende
4. Schärfe
5. Dorn
6. Ratschlag
7. v. umkippen
8. ausschlaggebend sein
9. Trinkgeld geben

Tip (ingilizce) italyancası

1. s. punta
2. estremità
3. cima
4. vetta
5. sommità
6. apice
7. puntale
8. calzuolo
9. (Arch) cuspide
10. (Mecc) cresta
11. (Calz) salvapunte
12. consiglio
13. suggerimento
14. v. fornire di punta
15. coprire la punta di
16. applicare il bocchino a
17. (Agr
18. Giard) spuntare
19. cimare

Tip (ingilizce) ispanyolcası

1. s. propina
2. adehala
3. gratificación
4. punta
5. pico
6. consejo
7. aviso oportuno
8. filtro
9. golpe ligero
10. cabillo
11. boquilla
12. contera de bastón
13. punta de bastón
14. regatón
15. v. dar propina
16. dar una propina
17. dar información
18. inclinar
19. ladear
20. subvertir
21. trastornar
22. voltear
23. volcar
24. poner una contera a
25. poner un regatón a
26. golpear ligeramente
27. emboquillar
28. volcarse

Tip (ingilizce) portekizcesi

1. s. gorjeta (acrônimo de To Improve Promptness)
2. ponta
3. extremidade
4. bico
5. conselho
6. dica
7. pista
8. indicação
9. inclinação
10. v. dar gorjeta
11. entornar
12. inclinar

Tip (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. tip
2. fooi
3. kant
4. punt
5. top
6. wenk
7. helling
8. ww. kieperen
9. kantelen
10. omkantelen
11. omver vallen
Tip ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Türkiye İşçi Partisi

Önceki Paylaşımlar