Tokmak

TOKMAK (türkçe) anlamı

1. ağaçtan yapılmış iri çekiç
2. davul vb. vurma çalgıları çalmakta kullanılan ve çalgının bir parçası olan araç.kapı kanadına asılı ve kapı çalmaya yarayan
türlü biçimlerde metal parça.dibekte dövme işi için kullanılan ağaçtan araç.

TOKMAK (türkçe) anlamı

3. 1 . Ağaçtan yapılmış iri çekiç:
4. Hallaç geniş
5. kocaman tırnaklı elleriyle hâlâ tokmak sallıyordu.- S. F. Abasıyanık.
6. 2 . Kapıya asılı duran ve kapıyı çalmaya yarayan
7. türlü biçimlerde metal parça.
8. 3 . Kapı kolu yerinde bulunan ve kapıyı açmaya yarayan topuz:
9. Kapının tokmağını çevirdi
10. kapı kilitli değildi
11. açılıverdi.- Ç. Altan.
12. 4 . Dibekte dövme işi için kullanılan ağaçtan araç.
13. 5 . Davul vb. vurmalı çalgıları çalmakta kullanılan ve çalgının bir parçası olan araç:
14. Alın tokmağı vurun davula
15. sabahın ilk saatlerinde sesi başka çıkar.- H. Taner.
16Atasözü
17. deyim ve birleşik fiiller
18. tokmak gibi
19. tokmak tokmak

TOKMAK (türkçe) ingilizcesi

1. [Tokmak] v. mallet
2beetle
3mall
4stick
5knob
6gavel
7hammer
8maul

TOKMAK (türkçe) fransızcası

1. maillet [le]
2. rassassiement [le]
3. massue [la]

TOKMAK (türkçe) almancası

1. n. Holzhammer
2. Klopfer
3. Schlägel
4. Stampfe
5. Stampfer
Önceki Paylaşımlar