tomurcuk

Tomurcuk, yaprakları biri biri üzerine sıkıca kapanmış ve internodları uzamamış embriyonik sürgün.

TOMURCUK (türkçe) anlamı

1.
2. 1 . Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap
3. çiçek veya yaprak verecek olan filiz.
2 . Çiçek açacak gonca:
Birden yaban güllerinin dikenli dallarında tomurcuklar çatlıyor.- A. İlhan.

TOMURCUK (türkçe) anlamı

4. bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap
çiçek ya da yaprak verecek olan filiz.özellikle çiçeği verecek olan gonca.

TOMURCUK (türkçe) anlamı

5. (Türkçe) Kadın ismi - Bitkinin üzerinde bulunan
6. çiçek ya da yaprak verecek olan filiz.

TOMURCUK (türkçe) ingilizcesi

1. n. bud
2. burgeon
3. button
4. eye
5. fruit bud
6. gemma
7. sprout

TOMURCUK (türkçe) fransızcası

1. bourgeon [le]
2. gemme [la]

TOMURCUK (türkçe) almancası

1. n. Knospe
Tomurcuk, yaprakları biri biri üzerine sıkıca kapanmış ve internodları uzamamış embriyonik sürgün. Gövdenin uç kısmındaki büyüme nokta üzerlerinin, kışın hücrelerin zarar görmesini önlemek bakımından üst üste gelerek sıkışmış yapraklarla örtülmesi. Tomurcuğu meydana getiren ve genellikle pulsu bir durum gösteren yapraklara tomurcuk pulu denir. Bunlar farklı bitkilerde ve hattâ türlerde, farklı şekildedir. Genellikle de tüylerle veya mumsu bir tabakayla örtülüdürler. Ana eksenin ucundaki tomurcuğa terminal tomurcuk (tepe tomurcuğu), eksen üzerinde yan dalların kökenini teşkil eden tomurcuklara da lateral tomurcuk (yan tomurcuk) denir. Yapraklarını döken ağaçlarda yan tomurcuğun altında yaprak izi denen düşmüş yaprağın taban izi bulunur. Yaprak ve yaprakların koltuğundaki yan tomurcukların bulunduğu bölgeye düğüm (nod), iki düğüm arasına (internod) adı verilir.

Tomurcuk gelişerek sürgün verirken tomurcuk pulları düşer ve yerlerinde tomurcuk pulu izleri kalır. Tomurcuk pulu izleri, yaprak izinden birbirine çok yakın birçok izden meydana gelmesiyle ayrılır. Gövde üzerinde iki tomurcuk pulu izleri arasında kalan bölge bir büyüme mevsiminde meydana gelmiştir. Tomurcukların bâzıları uzun zaman canlanmadan kalabilir. Uyku tomurcuğu denilen bu tomurcuklar bitkide herhangi bir yaralama olduğu zaman canlanarak yeni organlar verirler. Bunun için uyku tomurcuklarına yedek tomurcuk da denilir.

Gövde üzerinde sürgün veren tomurcuklardan başka çiçek tomurcuklarına da rastlanılır. Yaprak ve çiçek tomurcukları iç yapıları îtibâriyle birbirinden farklıdırlar.

Ağaçlarda odun tomurcuğu ve çiçek tomurcuğu olmak üzere iki çeşit tomurcuk bulunur. Odun tomurcukları ince ve sivridir. Odun dalları bunlardan çıkar. Çiçek tomurcukları kalın ve yuvarlaktır. Bunlardan çiçek çıkar. Tomurcuklar yazın meydana gelir. Kışı tomurcuk halinde geçirdikten sonra ilkbaharda açılır.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Tomurcuk

    Tomurcuk, yaprakları biri biri üzerine sıkıca kapanmış ve internodları uzamamış embriyonik sürgün.

    Pip

    Pip, South Park`taki tek İngiliz asıllı insandır. İngiltere`den öğrenci değişim programı çerçevesinde gelmiştir. İngiliz olduğu için onu çocuklar hiç sevmez. Aslında Pip Charles Dickens`ın romanındaki kendi otobiyografisidir. Trey Parker ve Matt Stone Charles Dickens`ı ...