Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Johann Wolfgang Von Goethe

    Johann Wolfgang Von Goethe 1749-1832 yılları arasında yaşayan Alman şair, yazar ve bilim adamı. Alman karakterini müşahhas hâle getirmek için en çok gayret sarf eden kişilerden biridir. Çok az kimse kendisi gibi mükemmeliyet ve şahsiyeti; şâirlikle, ilmî görüşlerle ve ...