Toplumda Iyi Bir Vatandaş Nasıl Olmalı

maddeler halınde

Vatandaş Olma Bilinci : Bir vatandaşın haklarının ve görevlerinin farkında olmasıdır. Demokratik yönetimin varlığı ve sürekliliği; vatandaş olma bilincine sahip ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyen insanların çoklukta olmasıyla sağlanabilir.

Vatandaş Olma Bilincinin Gerektirdikleri:

1.Demokrasi eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsemek ve demokrasinin gereğine inanmış olmak.

* Vatandaş olarak haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olmak.
* Yasalara titizlikle uymak.
* Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmak şiddetten yana değil barıştan yana olmak.
* Her türlü ayrımcılığa karşı olmak.

Vatandaş Olma Sorumluluğunu Taşıma Yolları:

* Seçme ve seçilme hakkı
* Vergi vermek
* Askerlik yapmak
* Kanun ve kurallara saygılı olmak

Bir ülkede vatandaşlar görev ve sorumluluklarını yerine getirmezlerse şu sorunlar ortaya çıkar:

1.Yönetim dürüst bilgili çağdaş ve ülke çıkarları için çalışacak kişilerin elinde olmaz. Yöneticiler halkı temsil edemez.

* Devlet ülke giderlerini karşılayacak geliri elde edemez. Dolayısıyla vatandaşa karşı görevini yerine getiremez. İçte düzeni dışta bağımsızlığı koruyamaz.
* Ülke bütünlüğü bağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer.
* Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alır. İnsan hakları korunamaz. Bazı kii ve gruplara ayrıcalık tanınır.
Millet: Aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil duygu ülkü tarih kültür ve çıkar birliği olan insan topluluğudur.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar