TRAJIK (türkçe) anlamı
1. trajedi ile ilgili
2. ağlatısal: trajik bir yapıt .
3. çok acıklı
feci: trajik bir olay .
TRAJIK (türkçe) anlamı
4.
5. 1 . Trajedi ile ilgili.
6. 2 . mecaz Çok acıklı
7. feci
TRAJIK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. tragic,
TRAJIK (türkçe) fransızcası
1. tragique
TRAJIK (türkçe) almancası
1. adj. tragisch

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Harem

  Harem Osmanlı sarayında, padişahın annesinin nezâretinde, sarayın hanım, çocuk ve hizmetçilerinin kaldığı bölüm.

  Quasimodo

  Quasimodo, Victor Hugo tarafından 1831'de yazılan Notre Dame'ın Kamburu (''Fransızca: Notre Dame de Paris, İngilizce: The Hunchback of Notre Dame'') romanında çingene Esmeralda'ya aşık olan çirkin, kambur, aksak ve sağır zangoç.

  Saga

  Saga, Orta Çağda Viking, Cermen ve İzlanda edebiyatında düz yazı anlatım türlerinden biridir. Geniş olarak ele alındığında "saga" terimi, her türlü düzyazı öykü veya tarihî anlatıyı (azizlerin yaşamları, diğer dillerden yapılmış çeviriler ya da başka din dışı ...

  Speak

  Speak, 2004 yılı, Amerikan yapımı sinema filmi. Laurie Halse Anderson'ın aynı adlı ödüllü eserinden uyarlanmıştır.

  Dağıstan

  Dağıstan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na bağlı bulunmaktadır. 3 renkli olan Dağıstan Cumhuriyeti bayrağının üst kısmındaki yeşil şerit İslamiyeti, ortadaki mavi şerit Hazar Denizi ile gökyüzünü, alttaki şerit ise dostluğu sembolize etmektedir. Dağıstan Cumhuriyeti marşı ...

  Adalar

  Adalar, İstanbul'un 32 ilçesinden biri. Marmara Denizindeki 6 adadan meydana gelir.

  Estetik

  Sanat ya da güzellik alanında söz konusu olan değerleri konu alan felsefi di­siplin; felsefenin güzeli ya da güzelliği konu alan, iyi, çirkin, hoş, yüce, trajik gibi güzel­likle yakından ilişkili olan kavramları araştı­ran, doğal nesne ya da insan yaratısı olan ürünlerde ...

  Hoşgörü

  Hoşgörü (Tolerans) Kişinin, kendisininkinden farklı dini inançlara, ahlaki değerlere, dünya görüşlerine veya cinsi yönelimlere sahip olan başka insanlara müdahale etmekten bilerek veya isteyerek kaçınması eylemi. Hoşgörü günümüzde liberal toplumları karakterize eden ...

  Varoluşçuluk

  İdealardan fiziksel nesnelere, canlı varlıkların kökeninden, Tanrı'nın doğasına kadar felsefenin inceleme alanına giren en önemli temalar, varoluş sorunuyla çok yakından ilgilidir.