tufan

Nehirlerin, denizlerin yağışlar ve fırtınalarla taşması sonucu büyük karaların, suyla örtülmesi. Tufan çok büyük sel baskınıdır. Târih boyunca dünyâ birçok tufana sahne olmuştur.

TUFAN (türkçe) anlamı
1. nuh peygamber zamanında yağdığı ve bütün dünyayı su baskını altında bıraktığı anlatılan zorlu yağmur.
zorlu yağmur.
TUFAN (türkçe) anlamı
2. nuh peygamber zamanında yağdığı ve bütün dünyayı su baskını altında bıraktığı anlatılan zorlu yağmur.
zorlu yağmur.
TUFAN (türkçe) anlamı
3. 1 . Nuh Peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur.
4. 2 . mecazŞiddetli yağmur.
5. 3 . mecazÇok yoğun veya şiddetli şey:
6. Bu heyecan tufanı içinde hiçbir muayyen şekli göremiyordu.- Ö. Seyfettin.
TUFAN (türkçe) anlamı
nuh peygamber zamanında yağdığı ve bütün dünyayı su baskını altında bıraktığı anlatılan zorlu yağmur.zorlu yağmur.
TUFAN (türkçe) anlamı
7. (Arapça) Erkek ismi 1. Hz. Nuh zamanında Allah'ın kötülüğe sapmış insanları cezalandırmak için gönderdiği bütün dünyayı su ile kaplayan yağmur. 2. Şiddetli yağmur ve sel.
TUFAN (türkçe) ingilizcesi
1. [Tibet]n. deluge
2. flood
3. flooding
4. cataclysm
5. cyclone
round,
TUFAN (türkçe) ingilizcesi
6. [Tibet]n. deluge
7. flood
8. flooding
9. cataclysm
10. cyclone
round,
TUFAN (türkçe) ingilizcesi
11. [Tibet]n. deluge
12. flood
13. flooding
14. cataclysm
15. cyclone
16. round
TUFAN (türkçe) fransızcası
1. cataclysme [le]
2. déluge [le]
TUFAN (türkçe) almancası
1. n. Sintflut
Tufan, nehirlerin, denizlerin yağışlar ve fırtınalarla taşması sonucu büyük karaların, suyla örtülmesi. Tufan çok büyük sel baskınıdır. Târih boyunca dünyâ birçok tufana sahne olmuştur. En büyük tufan olarak Nuh aleyhisselâm Tufanı bilinmektedir. Araştırmacıların yaptığı çalışmalardan dünyânın çeşitli bölgelerinde muhtelif zamanlarda büyük sel baskınları neticesinde binlerce kilometrekarelik sahaların su altında kaldığı, binlerce insanın ve hayvanın öldüğü, kara parçalarının dahi şekil değiştirdiği anlaşılmıştır. Bunlardan Leonard Whilley 1920 senesinde yaptığı çalışmalarla Mezopotamya’nın defâlarca tufanlar neticesi sular altında kaldığını ispatlamıştır. Tufan’a yol açan nehirlerin başında Nil, Fırat, Dicle, Çin’de Hwang Ho ve Hindistan’da İndus nehirleri gelir.

En önemli tufan tipi nehirlerin taşmasıyla meydana gelenidir. Paris, Roma, Washington, New Orleans gibi yeni kurulmuş şehirler dahi defâlarca nehir taşmalarıyla sular altında kalmışlardır. İkinci önemli tufan tipiyse, sâhillerde büyük dalgaların taşıdığı su kütleleriyle meydana gelenlerdir. Nehirlerin taşmasıyla meydana gelen tufanlar umûmiyetle ilkbaharda çok fazla yağışlar, kışın donan toprağın âni ısı yükselmesiyle çok çabuk çözülmesi ve kar sularının toprağa emilmeden akıp gitmesiyle olur. Buzul erimesi toprak kayması, âni yaz yağmurlarıyla meydana gelen su baskınları sel târifi içinde kalmaktadır. Deniz sâhillerinde meydana gelen tufanlar iki sebepten meydana gelebilir. Birincisi iklim şartlarına bağlı fırtınaların, tayfunların sebep olduğu deniz seviyesinde meydana getirdiği yükselmelerdir. İkincisi de dünyânın sismik hareketleri sonucu meydana gelen su yükselmeleridir. Su yükselmeleri ya dalgalarla veya kara parçasının sulara gömülmesiyle olur.

Tufanlar sebebiyle her sene binlerce insan hayâtını kaybetmekte, zirâî sahalar sular altında kalmakta, mahsûl zâyi olmakta, evler yıkılmakta, arâzi şekilleri bozulmakta ve daha birçok hasar meydana gelmektedir. Bu sebepten tufanlara karşı tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirlerin başında sâhillere yapılan yüksek ve sağlam setler, nehirler üzerine kurulan barajlar, nehirlerden kanallarla sulama yapılacak arâzilere su taşınması gelir. Nehirlerin taşmaması için su bendleri yapılır. ABD’de Mississippi Nehri kenarında 1937-1945 ve 1950 senelerinde toplam 1600 kilometre uzunluğunda bendler yapılmıştır. California’da Pasifik kıyılarına 3200 km boyunda bendler yapılmıştır. Bu bendler arasına aynı zamanda büyük havuzlar da inşâ edilmiştir. Hollanda’da yine denizden gelen su baskınlarını önlemek için suların girdiği kanallar önüne toplam uzunluğu 24 kilometre olan taş ve beton yapılar inşâ edilmiştir. Setler arasında uzaktan kumandalı kapılar vardır. Bu kapılar suların giriş ve çıkışını bir ahenk içerisinde kontrol ederek setlerin yıkılmasını önler. Bütün bu tedbirlere rağmen dünyâ üzerinde her sene tayfunlar ve nehir taşmaları sonucu birçok tufan meydana gelmektedir.

Dünyânın Gördüğü En Büyük Tufanlar:

Târihi:Tufanın Özelliği:

BilinmiyorNuh Tufanı, Nuh peygamberin gemisine binen canlılar hâriç, geri kalan bütün canlılar su altında boğularak öldüler.

M.Ö. 2297Hwang Ho (Sarı Nehir) tufanı. Târihi belli olan ilk büyük tufandır.

M.Ö. 413Roma’yı sular altına alan Tiber Nehri tufanı

1000 (M. S.)Tuna Nehri tufanı

1421 Hollanda’da birçok insanın ölümüne sebep olan tufan

1570 Hollanda’da Harlingen’i tamâmen harap eden tufan

1629 Mexico City’de birçok kişinin ölümüyle neticelenen tufan.

1811 Tuna Nehrinin taşmasıyla birçok kişi boğularak ölmüş köyler, araziler su altında kalmıştır.

1861 ABD’nin Pasifik sâhillerinde meydana gelen tufanda sular Nevada’ya kadar ilerlemiş çok can kaybı olmuştur.

1883 Java ve Sumatra’da Krakatan volkanı faaliyetiyle Okyanus dalgalarının sebep olduğu tufanda 36.000 kişi boğulmuştur.

1887 Çin’de Hwang Ho tufanında 140.000 kilometrekarelik alan sular altında kalmış ve 900.000 kişi boğularak ölmüştür.

1896 Japonya’da Okyanus Sismik olayları sonucu meydana gelen dalgaların sebep olduğu tufanda 27.000 kişi hayâtını kaybetmiş, 60.000 kişi evsiz kalmıştır.

1911 Çin’de Yangtze Nehrinin taşmasıyla meydana gelen tufanda 100.000 kişi hayâtını kaybetmiştir.

1916 Hollanda’da Kuzey Denizinden gelen su yükselmesiyle 10.000 kişi ölmüştür.

1931 Çin’de Yangtze Nehrinin taşmasıyla 200.000 kişi boğularak ölmüş, 2 milyon kişi evsiz kalmıştır.

1946 Japonya’da Okyanus sismik olayları ile meydana gelen dalgalar 100.000 kişiyi evsiz bırakmış, 1000 kişi boğulmuştur.

1963 İtalya’da Vaıont Barajının taşmasıyla 2000 kişi hayâtını kaybetmiştir.

1970 Bangladeş’te siklon’un sebep olduğu tufanda 200.000 kişi ölmüş, 500.000 kişi evsiz kalmıştır.

1971 Hindistan’da, Orissa’da siklonun sebep olduğu tufanda 10.000 kişi ölmüştür.

1973 Fazla yağışlarla İndus Nehri taşmış, tufanda 2300 kişi boğularak ölmüştür.

1974 Kuzey Honduras’ta tayfunun sebep olduğu tufanda 5000 kişi ölmüş 50.000 kişi evsiz kalmıştır.

1978 Kuzey Hindistan’da Haziran ve Eylül aylarında meydana gelen deniz taşması sonucu 1200 kişi hayâtını kaybetmiştir.

1979 11 Ağustos’ta Hindistan’ın Mori bölgesinde deniz sularının kabarmasıyla 15000 kişi ölmüştür.

1979 30 Ağustos ile 7 Eylül arasında Carribean’da meydana gelen tayfun 1100 kişinin ölümüne sebep olmuştur.

1982 17-21 Eylül târihlerinde El-Salvador’da denizden kabaran sular 1300 kişinin ölümüne sebep olmuştur.

1983 6-12 Nisan târihleri arasında ABD’de Alabama, Mississippi, Tenisee bölgelerinin kıyıları denizden gelen sularla örtülmüş fakat can kaybı olmamıştır.

Şarkı Sözleri

Ajda Pekkan tarafından Cool Kadın albümünde söylenen tufan adlı şarkının sözleri.


zannettim ki yerine koyarım
her köşede bekliyor aşk ararsan çok
seneler geçti acıyla farkına vardım
taklidi var hakikisi yok

yaşayıp görmeden mümkün değil bunu anlamak
senden sonra tufan
senden sonra tufan

umudumdan vazgeçmedim gel kurtar beni gururumdan
ah ne yaptım ben eser yok hiç huzurumdan
ayrılıncaya kadar fani beden ruhumdan
sesimi duyana kadar usanmadan bağıracağım
ölene kadar aşkı çağıracağım

neye yarar olsan bile bin pişman
aşk kapıyı iki kere çalmıyor
oldu ki allah'ın sevgili kuluysan
bu defa sen de hal kalmıyor

yaşayıp görmeden mümkün değil bunu anlamak
senden sonra tufan
senden sonra tufan

umudumdan vazgeçmedim gel kurtar beni gururumdan
ah ne yaptım ben eser yok hiç huzurumdan
ayrılıncaya kadar fani beden ruhumdan
sesimi duyana kadar usanmadan bağıracağım
ölene kadar aşkı çağıracağım (2x)

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Tufan

  Nehirlerin, denizlerin yağışlar ve fırtınalarla taşması sonucu büyük karaların, suyla örtülmesi. Tufan çok büyük sel baskınıdır. Târih boyunca dünyâ birçok tufana sahne olmuştur.

  Büyük Tufan

  Din kitaplarına göre Nuh Peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı sular altında bırakan büyük yağmurlar kırk...

  Kaşgar-Tufan Hanlığı

  Kaşgar-Tufan (Çağatay) HanlığıOnbeşinci yüzyılın başlarında, Doğu Türkistan ve eski Uygur bölgesinde, Çağatay Hanedanı hüküm sürüyordu. Bunlar Müslümanlığı benimsemiş ve Müslüman olmayan Oyrat ve Kalmuklarla savaşmakta, cihad etmekteydiler.Çağatayların hükümdarı ...

  Tufan Kıraç

  Türk Rock müziğinin önemli ve genç temsilcilerinden olan Kıraç, 1972 yılında Kahramanmaraş’da doğdu. Öğretmen olan babasının görevi nedeniyle on yaşına dek Kahramanmaraş’ta yaşadı. 1982 yılında babasının tayini çıkınca ailesiyle İstanbul’a yerleşti ve eğitimine ...

  Tufan Ersöz

  Tufan Ersöz,Türk basketbolcu.Şu anda Galatasaray Cafe Crown`da oynamaktadır.Özellikle kritik maçlarda attığı üçlüklerle tanınır.2007-2008 Sezonunda da Galatasaray Cafe Crown`da oynayacaktır.

  Tufan Karabulut

  Tufan Karabulut   (d. 1968 - İstanbul)   Tiyatro ve dizi film oyuncusu, tiyatro yönetmeni.

  Talat Tufan

  Talat Tufan (d. 15 Nisan 1915, Melekli, Iğdır), Türk siyasetçi. Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası sahibi. Melekli-Ramazanoğulları ailesine mensuptur. Babası Ali Ekber Tufan, annesi Ziver Hanımın tek oğullarıdır.

  Tarık Tufan

  Tarık Tufan

  Tufan Apaydın

  Tufan Apaydın Türk futbolcu (İzmir, 23 Ocak 1981).

  Tufan Buzpınar

  Tufan Buzpınar 23 Nisan 1961'de Kadirli'de doğdu. 1984'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1986'da Manchester Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Bölümü’nde yüksek lisansını ve 1991’de de aynı bölümde doktorasını tamamladı. 1992–1999 yılları ...

  Tufan Dağı

  Tufan Dağı (), Azerbaycan'ın en yüksek dağlarından biridir. Yüksekliği 4.191 metredir. Büyük Kafkas Sıradağlarının bir parçası olup Azerbaycan′nın Kuba Rayonu sınırlarında yer almaktadır. Tufan Dağı ile Kızılkaya, Şahdağ ve Hınalıq Dağı arasındaki yükseklikte ...

  Tufan Esin

  Tufan Esin, (d. 7 Ağustos 1980, Silifke, Mersin) Türk futbolcu. 2. Lig ekiplerinden İskenderun Demir Çelikspor'da oynamaktadır.