Türk Dil Kurumu Ne Zaman Ve Hangi Amaçla Kurulmuştur???

bulan varsa lütfen hemen cevap bekliyorum...

türk dil kurumu ne zaman ve hangi amaçla kurulmuştur??? türk dil kurumu ne zaman ve hangi
2010-01-11T01:07:36+02:00
Türk Dil Kurumu'nun açılması yada kurulması fikri, iki ana ilke üzerine oluşmuştur. Bunlar;

1. Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak, yaptırmak;

2. Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları bulmak.

Atatürk'ün kendisi de Türk dili üzerindeki yerli ve yabancı araştırmaları bizzat inceleyerek, dönemindeki bilginleri Türk dili üzerinde araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir. Nitekim Türk dilinin en eski anıtları olan Göktürk (Runik) yazılı metinlerin ilk iki cildi onun sağlığında yayımlanmış; 1940'larda yayın hayatına çıkabilen Divanü Lügati't-Türk, Kutadgu Bilig gibi eserler üzerinde de yine onun sağlığında çalışılmaya başlanmıştır. Daha sonra birçok cilt hâlinde ortaya çıkacak olan Tarama ve Derleme Sözlüğü'yle ilgili çalışmalar da Atatürk'ün sağlığında başlamıştır. Tarama Sözlüğü, 13. yüzyılda başlayan Batı Türkçesinin eski eserlerinin taranmasıyla; Derleme Sözlüğü, Anadolu ağızlarında kullanılan kelimelerin derlenmesiyle oluşturulmuş büyük sözlüklerdir. Çağdaş Türkçenin grameri, sözlüğü, imlâsı ve terimleriyle ilgili çalışmalar da Atatürk tarafından ilgiyle izlenmiştir.
0 Yorum Yap
türk dil kurumu ne zaman ve hangi amaçla kurulmuştur??? türk dil kurumu ne zaman ve hangi
2009-10-18T18:33:23+03:00
TDK 12 TEMMUZ1932 TARİRİNDE KURULMUŞTUR.
0 Yorum Yap
türk dil kurumu ne zaman ve hangi amaçla kurulmuştur??? türk dil kurumu ne zaman ve hangi
2009-11-02T20:43:32+02:00
TÜRK DİL KURUMU diğer adıyla türk dili tetkik cumhuriyeti 12 temmuz 1932 ;de mustafa kemal paşa tarafından kurulmuştur. amacı türkçeyi inceleyip ve geliştirmek
0 Yorum Yap
türk dil kurumu ne zaman ve hangi amaçla kurulmuştur??? türk dil kurumu ne zaman ve hangi
2009-10-29T02:00:32+02:00
Türk Dil Kurumu, Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün talimatıyla kurulmuştur. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı, "Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" olarak tespit edilmiştir. 1934'te yapılan kurultayda Cemiyetin adı, Türk Dili Araştırma Kurumu; 1936'daki kurultayda ise Türk Dil Kurumu olmuştur.

Türk Tarih Kurumu, Nisan 1931' de "Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti" adı altında kurulan Kurum'un adı 3 Ekim 1935'te Türk Tarih Kurumu'na çevrildi.
0 Yorum Yap
türk dil kurumu ne zaman ve hangi amaçla kurulmuştur??? türk dil kurumu ne zaman ve hangi
2009-10-25T17:00:35+02:00
türk dilinin korunması için kurulmuştur
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar