Türk Dilinin Zaman Içinde Çeşitli Değişikliklere Uğramasının Sebepleri Nelerdir??????

işte budur
0 Yorum Yap
Dilin kuralları ve söz varlığı, onun sosyalliğini gösteren özelliklerdendir. Dil, bütün yönleriyle toplumdan topluma değişiklik gösterir. Dilin yapısı, kuralları ve kelime hazinesi; milletin anlayışı, dünya görüşü ve felsefesiyle yakından ilgilidir. Bir anlamda milletin karakteri, kültürü, yaşadığı coğrafya... diline yansımaktadır. “Söz gelişi Türkçede devenin rengini gösteren bir tek deve tüyü kelimesi bulunduğu hâlde, Arapçada bu rengin ton farklarını gösteren yüze yakın kelimenin varlığından söz edilmesi; Aymara Kızılderililerinin patates çeşitlerini anlatmak için 200 ayrı kelime kullanması; Eskimoların karın yağış şekillerinden her birini ayrı kelimelerle anlatması dilin; toplumların duygu ve düşünce tarzına, sosyal durumlarına, oturdukları yerlere ve iklim şartlarına, tarihteki geçmişlerine, zaman içinde uğradıkları değişime ve gelişmelere göre, şekil ve işleyiş bakımından birbirinden ayrı biçimlenmeye uğradığını göstermektedir.
0 Yorum Yap
bence bunun temel sebebi değişik kültürlerden etkilenmemizdir...
0 Yorum Yap
ben 9 uncu sınıf öğrencisiyim 10 saat ingilizce goroyoz bide dil yozlaşmasın mı???
0 Yorum Yap
degişmeleravas ve göçler

gelişmeler:kültür ve sosyal gelişmeler
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar