Türkiye'de Neden Iki Tane Mareşal Vardır ?

Türkiye'de neden 2 tane mareşal olmuş kişi vardır

Mareşal unvanı savaş halinde elde edilen başarılara binayen verilen en üst rütbedir. Ancak burada detaylar söz konusudur. Mareşallik unvanı, savaş halinde sadece karasal anlamda ve tek cephede verilen mücadele ve elde edilen zaferlere karşılık verilmez. Savaş halinde birden fazla cepheyi yöneten ve kontrol edebilen, gerek karada gerekse denizde düşman kuvvetlerine mücadele vermiş ve zafer elde etmiş komutanlara verilir. Türkiye Cumhuriyeti'nde mareşal unvanına ulaşmış iki büyük asker vardır, bunlar; Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak'tır. Bu kurallara ne kadar sadık kalındığı ve Mareşallik unvanına ulaşmanın ne denli zor olabildiği ortadadır.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar