Türkiye'de Tarım, Türkiye'nin Tarım Ürünleri, Tarımın Önemi, Ekilen Ürünler

Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Önemi
Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısı geçimini tarımdan sağlar. Fabrikaların çoğunluğunun ham maddesi tarımdan sağlanır. En önemli iç ticaret kaynağımız tarımdır. Ülkemizin ihracatında önemli rol oynar. Milli gelirin yaklaşık %27si tarımdan sağlanır.

Tarımda Verimi Etkileyen Nedenler (Faktörler)
Sulama, Gübreleme, Tohum ıslağı, Makineleşme, Toprak bakımı ilaçlama ve zirai mücadele Pazarlama Tarımı destekleyen kuruluşlar.

Tarım Metodları
* Nadas (kuru) tarım
* Ekstansif (yaygın) tarım
* İntansif (yoğun-ince) tarım

Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri
1. Nüfusun büyük bir bölümü tarımsal faaliyetlerle geçimini sağlar. Ulusal gelirin ¼ ini tarım sektörü karşılar. İhracatımızda önemli bir paya sahiptir.
2. Türkiye’deki endüstri tesislerinin büyük bölümü tarımsal maddeleri hammadde olarak kullanır. Sanayinin gelişmesinde büyük önem taşır.
3. İhracatımızda fındık, turunçgiller, tahıllar, meyve ve sebzeler, pamuk, tütün, yağ bitkileri, zeytin ve çay gibi tarım ürünleri önemli yer tutar.

Daha detaylı bilgi için; Türkiye'de Tarım
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar