Türkiye'den Ihraç Edilen Ürünler

Türkiyenin ihracat ettiği ürünler nelerdir?

Türkiye'den ihraç edilen ürünleri;


Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri ihracatı
* balıklar, balık müstahzarları
* canlı hayvanlar
* etler ve hazırlanmış et mamulleri
* hububat sapları ve kavuzları, gıda sanayi kalıntıları, yemler
* hububat ve mamulleri
* kahve, çay, baharat, kakao ve hülasaları
* sebzeler, meyvalar ve mamulleri
* süt ürünleri, yumurta, dondurma
* tabii bal, şeker, şekerli meyvalar
* tarifede yer almayan yenilen ürünler

Sular, alkollü içkiler, tütün ve mamulleri ihracatı
* sular, gazozlar, alkollü içkiler
* tütün ve mamulleri

Yenilmeyen ham maddeler (yakacaklar hariç) ihracatı
* deri, kösele, ham post
* hayvansal ve bitkisel ham maddeler
* metal cevherleri, kırıntı, döküntü, hurdaları
* mineral maddeler, gübre ham maddeleri
* odun hamuru ve kağıt döküntüleri
* tabii kauçuk, sentetik kauçuk, rejenere kauçuk
* tekstil lifleri
* yağlı tohumlar ve meyvalar
* yakmaya mahsus ağaçlar, tabii mantar

Mineral yakıtlar, mineral yakıt maddeleri esaslı ürünler ihracatı
* elektrik enerjisi
* havagazı, su gazı, fakir gaz petrol gazları, doğal gaz
* taşkömürü katranı ve ham petrolden ürünler
* taşkömürü, linyit ve bunlardan üretilen kok, ham yağlar

Hayvansal ve bitkisel yağlar, mumlar
* bitkisel yağlar
* hayvansal yağlar
* işlenmiş sıvı ve katı yağlar, mumlar

Kimyasal ürünler ihracatı
* anorganik kimyasallar, radyoaktif, nadir elementlerin bileşikleri
* debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, boyayıcı maddeler
* gübreler
* kimya sanayiinin diğer ürünleri
* organik kimyasal ürünler
* plastikler ve mamulleri
* plastikten mamuller
* uçucu yağlar, yüzey aktif maddeler, temizlik patları, boyaları
* vitaminler, hormonlar, alkoloidler, antibiyotikler, ilaçlar, tıbbi eşya

Yapısındaki maddelere göre sınıflandırılmış mamuller ihracatı
* demir dışı metaller, mamulleri
* demir ve çelik
* hazır deriler, postlar ve mamulleri
* kağıt-karton ve kağıt, karton esaslı mamuller
* kauçuk ve mamulleri
* mantar ve ağaç mamulleri
* metal dışı mineral mamuller
* metallerden nihai ürünler
* tekstil elyafı ve mamulleri

Makinalar ve ulaşım araçları ihracatı
* belirli sanayi kollarında kullanılan makina ve cihazlar
* büro makinaları, bilgi işlem makinaları
* değişik sanayi kollarında kullanılan makina ve cihazlar
* diğer ulaşım araçları
* elektrikli makina ve cihazlar
* enerji üreten makina ve cihazlar
* haberleşme, hayal-ses kayıt cihazları
* kara ulaşım araçları
* metal işleme makinaları

Çeşitli mamul eşya ihracatı
* ayakkabılar vb. eşya
* çeşitli mamul eşya
* fotoğraf, sinema ve optik elemanlarla ilgili alet ve cihazlar, saatler
* giyim eşyası ve aksesuarları
* mesleki, ilmi cihazlar, kontrol alet ve cihazları
* mobilyalar
* seyahat eşyası, el çantaları vb.
* sıhhi tesisat, ısıtma, aydınlatma ile ilgili çeşitli eşya

İhraç edilen diğer ürünler
* altın, altın kaplama gümüş ve adi metal, altın kaplama döküntü ve artığ
* metal paralar
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar