Uhrevi

UHREVI (türkçe) anlamı

1. Âhirete dair
2. âhiretle alâkalı. Öteki dünyaya ait.

UHREVI (türkçe) anlamı

3. öbür dünya ile ilgili
4. ahret ile ilgili.

UHREVI (türkçe) ingilizcesi

1. pertaining to the next world
2. otherworldly
Önceki Paylaşımlar