UHUVVET (türkçe) anlamı
1. Kardeşlik. Din kardeşliği. Samimi dostluk.
UHUVVET (türkçe) anlamı
2. kardeşlik

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Cemiyet

  Cemiyet Alm. Verein, Fr. Association, İng. Association. Topluluk, toplum. Belli bir gaye için bir araya gelmiş olan topluluk, dernek. Düğün, sünnet vb. için yapılan toplantı; perişanlığın, dağınıklığın zıddı olan derli topluluk olma hali. Resmi olanlarına daha ziyade kurum ...

  Felsefe

  Felsefe, varlık, anlam ve öz sorunlarının eleştirel bir yaklaşımla araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli bir biçimde ortaya konmasına yönelik düşünsel etkinlik. Yokluğa karşıt olarak var olan şey. Oluşa karşıt bir şey olarak, değişmeden aynı kalan gerçeklik. ...

  Samimiyet

  Dürüstlük T.D.K sözlüğünde “doğruluk” olarak, diğer sözlüklerde ise “özü sözü bir olma”, “olanı olduğu gibi yansıtma", “gerçeği saklamama”, “bildiğinden, inandığından ve olduğundan başka türlü görünmeye veya göstermeye çalışmama” olarak ...

  Bahailik

  Dünyanın hemen her ülkesinde inananları olan evrensel prensipler savunan bağımsız bir din. Bahai Tarihi, 1844'te Bab'ın (Seyyid Ali Muhammed) yeni bir çağın gelmekte olduğunu ve yeni bir peygamberin geleceğini ilan etmesiyle başlar. Bahailiğin kurucusu ve peygamberi, lakabı ...

  Kardeşlik

  Kardeş (< kardaş < karındaş), anne veya babadan en az birinin ortak olduğu kişilerin birbirlerine göre durumuna verilen addır. Kardeşler erkek ya da kız olabilirler.

  Maltepe, İstanbul

  Maltepe, İstanbul iliine bağlı Marmara Denizi'ne kıyısı olan, Anadolu yakasında bir ilçedir.

  Osmanlı Reformcuları Ve Bahailik

  Osmanlı Reformcuları ve Bahailik

  Milli Mücadelede Kilis

  Kutuluş savaşında Kilis halkı Fransızlara karşı çeteler oluşturarak Kuvay-i Milliye içerisinde yerini alarak yigitçe savaşmışlardır. Kilis "Yigit Kilis" Adını almalıdır.

  Liberté, égalité, Fraternité

  Liberté, égalité, fraternité; ''"Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik"'' anlamına gelen Fransızca motto, 1789 Fransız İhtilali'nin simgelerindendir. Eski Fransız Frank'ının arkasında yazılı olan olan bu söz, bugün Fransız Avrosu'nda da yazılıdır. Ayrıca İttihat ve Terakki ...

  Mustafa Sagir

  Mustafa Sagir, ''(d. 1877 - ö. 24 Mayıs 1921)'' Hint asıllı, İngiliz casusu.