Uknum

UKNUM (türkçe) anlamı

1. (C.: Ekanim) Asıl.

UKNUM (türkçe) anlamı

2. asıl
3. unsur
hipostaz.

UKNUM (türkçe) anlamı

4. (Arapça) Erkek ismi 1. Asıl
5. temel. 2. Hıristiyanlıktaki teslis inancını meydana getiren üç unsurdan her biri.
Önceki Paylaşımlar