Ulu

ULU (türkçe) anlamı

1. erdemleri bakımından çok büyük
2yüce
(somut şeyler için) çok büyük.

ULU (türkçe) anlamı

3. 1 . Erdemleri bakımından çok büyük
4yüce
5. Aile uluları arasında buna bir çare bulmak için dertleşmeler olur.- R. N. Güntekin.
6. 2 . sıfatÇok büyük olan (somut şey):
7. Ulu dağlar. Ulu ağaç. Ulu cami.-

ULU (türkçe) anlamı

8. (Türkçe) Erkek ismi 1. Erdemleri bakımından çok büyük
9. yüce. 2. Zengin
10saygın
1. n. all purpose knife with a wide almost semicircular blade attached to a short handle at a right angle of the not sharpened side (traditional tool used by Inuit/Eskimo women)
2. adj. (in Malaysia) undeveloped
3. not not developed rural area
4. adj. great
5grand
6almighty
7noble
8paramount
sublime,

ULU (türkçe) ingilizcesi

9. n. all purpose knife with a wide almost semicircular blade attached to a short handle at a right angle of the not sharpened side (traditional tool used by Inuit/Eskimo women)
10. adj. (in Malaysia) undeveloped
11. not not developed rural area
12. adj. great
13grand
14almighty
15noble
16paramount
17sublime

ULU (türkçe) fransızcası

1. grandiose
2. auguste
3. élevé/e
4. soutenu/e
5. sublime
6. vénérable

ULU (türkçe) almancası

1. hoch
2. erhaben

Ulu (ingilizce) portekizcesi

1. adj. (na Malásia) não desenvolvido
2. área rural não desenvolvida

Ulu (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. mes voor allerlei doeleinden
2. met bijna halfcirkelvormig mes aan kort handvat vastgemaakt met een rechte hoek op de niet gescherpte zijde (gebruikt door vrouwen van Ínuïten/Eskimo's)
Önceki Paylaşımlar