Ulu

ULU (türkçe) anlamı

1. erdemleri bakımından çok büyük
2. yüce
(somut şeyler için) çok büyük.

ULU (türkçe) anlamı

3. 1 . Erdemleri bakımından çok büyük
4. yüce
5. Aile uluları arasında buna bir çare bulmak için dertleşmeler olur.- R. N. Güntekin.
6. 2 . sıfatÇok büyük olan (somut şey):
7. Ulu dağlar. Ulu ağaç. Ulu cami.-

ULU (türkçe) anlamı

8. (Türkçe) Erkek ismi 1. Erdemleri bakımından çok büyük
9. yüce. 2. Zengin
10. saygın
1. n. all purpose knife with a wide almost semicircular blade attached to a short handle at a right angle of the not sharpened side (traditional tool used by Inuit/Eskimo women)
2. adj. (in Malaysia) undeveloped
3. not not developed rural area
4. adj. great
5. grand
6. almighty
7. noble
8. paramount
sublime,

ULU (türkçe) ingilizcesi

9. n. all purpose knife with a wide almost semicircular blade attached to a short handle at a right angle of the not sharpened side (traditional tool used by Inuit/Eskimo women)
10. adj. (in Malaysia) undeveloped
11. not not developed rural area
12. adj. great
13. grand
14. almighty
15. noble
16. paramount
17. sublime

ULU (türkçe) fransızcası

1. grandiose
2. auguste
3. élevé/e
4. soutenu/e
5. sublime
6. vénérable

ULU (türkçe) almancası

1. hoch
2. erhaben

Ulu (ingilizce) portekizcesi

1. adj. (na Malásia) não desenvolvido
2. área rural não desenvolvida

Ulu (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. mes voor allerlei doeleinden
2. met bijna halfcirkelvormig mes aan kort handvat vastgemaakt met een rechte hoek op de niet gescherpte zijde (gebruikt door vrouwen van Ínuïten/Eskimo's)
Önceki Paylaşımlar