Ulvi

ULVI (türkçe) anlamı

1. (Ulviye) Yüksek
2. yüce
3. Manevî ve göğe mensub.

ULVI (türkçe) anlamı

4. yüce
5. gökle ilgili olan
semavi.

ULVI (türkçe) anlamı

6. (Arapça) Erkek ismi - Yüksek
7. yüce
8. manevi yapısı ön plana çıkabilen.

ULVI (türkçe) ingilizcesi

1. adj. lofty,

ULVI (türkçe) fransızcası

1. haut
2. éminent
3. sublime

ULVI (türkçe) almancası

1. hoch
2. erhaben
Önceki Paylaşımlar