Uz veya UZ şunlara referans olabilir:

UZ (türkçe) anlamı
1. uygun
2. elverişli
3. muvafık
4. uysal
5. masallarda az gitti uz gitti
6. dere tepe düz gitti tekerlemesinde uzak anlamında kullanılır
7. uygun
8. yerinde
9. eşit
10. iyi
11. ustaca
12. düzgün (nesne
13. iş
14. durum)
15. doğru
16. temiz
17. uslu
18. dikkatli
19. iyi
güzel.
UZ (türkçe) anlamı
20. 1 . İyi
21. güzel
22. Az olsun
23. uz olsun.- Atasözü.
24. 2 . İşe yatkın
25. becerikli
26. mahir
UZ (türkçe) anlamı
27. (Türkçe) 1. İyi
28. güzel. Uygun
29. doğru. 2. Usta. 3. Temiz
30. dikkatli. Becerikli
31. akıllı
32. anlayışlı. 4. Yakın
33. içten. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
UZ (türkçe) ingilizcesi
1. n. joke
2. funny tale
3. jest
4. humorous remark
5. v. affect
6. afflict
7. aggrieve
8. agitate
9. break up
10. cast down
11. chagrin
12. deject
13. desolate
14. disgruntle
15. distress
16. fret
17. grieve
18. grind
19. grind down
20. harrow
21. hatchel
22. hit
23. lacerate
24. mope
25. pain
26. pother
27. put out
28. sadden
29. shake
30. spite
31. trouble
32. vex
33. worry
UZ (türkçe) almancası
1. gut
2. geeignet
3. geschickt
4. gewandt
5. richtig
uz ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Uzlar

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  .uz

  .uz Özbekistan için internet ülke kodu üst seviye alan adıdır. (ccTLD)

  Behçet Uz

  Dr. Behçet Salih Uz 1930'lu yıllar boyunca İzmir Belediye Başkanlığı ve sonradan iki dönem Sağlık Bakanlığı yapmış devlet ve hizmet adamı, yerel yönetici ve hekimdir.

  Dr. Behçet Salih Uz

  Behçet Salih Uz 1931- 1941 yılları arasında İzmir Belediye Başkanlığı ve sonradan iki dönem Sağlık Bakanlığı yapmış devlet ve hizmet adamı, yerel yönetici ve tıp doktorudur. 1 Ocak 1893'de Denizli Buldan' da doğdu.

  Uz Hanlığı

  Tarihteki Türk Devletleri

  Ahmet Uz

  Ahmet Uz   (d. 1945 - Ankara)   Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı.

  Çap

  Çap, bir çemberin merkezinden geçen ve çemberi iki eşit parçaya bölen doğru parçasına verilen addır.

  Aram

  Aram (אֲרָם veya ʾĂrām) İbranice İncil'de Tekvin 10'daki Nuh'un Oğulları Tablosu'na göre Sam'ın oğlu ve Uz'un, Hul'un, Geter'in ve Maş'ın babasıdır.

  Telekomünikasyon

  Telekomünikasyon ('uzak iletişim'), Fransızca ''télécommunication'' sözcüğünden geçmiştir. Duyum, yazı, resim, simge ya da her çeşit bilginin tel, radyo, optik ile başka elektromanyetik dizgelerle iletilmesi, bunların yayımı ya da alınması.

  Zeyrek

  Zeyrek semti İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alır. İsmini kiliseden camiye çevrilmiş tarihi değere sahip Zeyrek Camii'nden almaktadır.

  Fince

  Fince (Fince: Suomi), Finlandiya nüfusunun %92'sinin konuştuğu dildir. Finlandiya'nın resmi olan Fincenin diğer bir ağzı olan Meänkieli dili ise İsveç'in ikinci resmi dilidir.

  Oğuzlar

  Oğuzlar bugün; Türkiye, Balkanlar, Âzerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan’da yaşıyan Türklerin ataları olan büyük bir Türk boyu. Oğuzlara Türkmenler de denir. Oğuz kelimesinin türeyişiyle ilgili çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Kelimenin boy, kabîle mânâsına gelen ...

  Doğaüstü

  Doğaüstü veya tabiatüstü, doğa yasalarına uymayan, doğa yasalarıyla açıklanamayan, ama bazı kişilerce varlığına inanılan olgulardır.