Uluslararası Ölçüm Sisteminin uzunluk birimi metre'dir ve kısaca "m" ile gösterilir. Günümüzde "1 metre", ışığın boşlukta 1/299,792,458 saniyede aldığı yol olarak tanımlanmıştır.

  * Angström
  * Arşın
  * Astronomik birim
  * Fermi 
  * Fersah
  * Fit
  * Gomina
  * Güneş yarıçapı
  * Işık yılı
  * Kilometre
  * Knot
  * Metre
  * Mikrometre
  * Mikron
  * Mil 
  * Milimetre
  * Nanometre
  * Parsek
  * Punto (birim)
  * Rod 
  * Santimetre
  * Yarda
  * İnç
  * Şaku

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Uzunluk

  Bir cismin boyunu ifade eden büyüklük. Bu büyüklük en, boy veya yükseklik yönlerinde olabilir. Fizikte ise uzunluk, mesafe ile eşdeğer anlamda kullanılır. SI birim sisteminde uzunluk birimi metre (m) dir.

  Uzunluk Birimleri

  Uluslararası Ölçüm Sisteminin uzunluk birimi metre'dir ve kısaca "m" ile gösterilir. Günümüzde "1 metre", ışığın boşlukta 1/299,792,458 saniyede aldığı yol olarak tanımlanmıştır.

  Ölçü Birimleri

  UZUNLUK ÖLÇÜLERİ 1 santimetre (cm) 10 mm 0.3937 inç 1 metre (m) 100 cm 1.0936 yarda 1 kilometre (km) 1000 m 0.

  İngiliz ölçü Birimleri

  İngiliz ölçü birimleri ya da imparatorluk ölçü birimleri, Birleşik Krallık'ta 1824 yılında çıkarılan "Ağırlıklar ve Ölçüler Kanunu" ile düzenlenen ve yeniden tanımlanan ölçü birimleri. 1965 yılında resmî olarak yerini metrik sisteme bırakmıştır ancak halen ...

  ABD Geleneksel Birimleri

  ABD geleneksel birimleri, daha çok ABD'de kullanılan ölçü birimleri. Birçok ABD birimi kendi emperyal karşılıklarıyla hemen hemen aynı, ama emperyal birimler sisteminden önce İngiliz İmparatorluğu'nda kullanılan İngiliz birimlerden geliştirilen ABD sistemi 1824 yılında ...

  Osmanlı Döneminde ölçü Birimleri

  Osmanlı döneminde ölçü birimleri, Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılagelen ve ölçü ve tartıda devrime kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde de kullanılan ölçü birimleridir. Bunların temelinde İslâm Devleti'nin kullandığı dinar ve dirhem bulunmaktadır. Taşımanın zor olduğu ve ...

  Eski Türk Ölçü Birimleri

  Osmanlılarda Eski Uzunluk Ölçü Birimleri

  Planck Birimleri

  Planck birimleri, aşağıdaki listede de gösterilen gibi SI tarafından kabul edilen ve yedi temel birimden türetilen fiziksel ölçü birimleridir. Bu yedi fiziksel sabit, eğer türetilen herhangi bir birimin sayısal değeri olarak kullanılırsa değeri 1 birim olur. Planck birimlerinin ...

  Bermuda

  DEVLETİN ADI: Bermuda BAŞŞEHRİ: Hamilton NÜFUSU: 60.000 YÜZÖLÇÜMÜ: 54 km2 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: İngiliz para birimi Kuzey Atlas Okyanusunun batı kısımlarında yer alan 120 kadar küçük mercan adaları ...

  Metrekare

  Metrekare SI'dan türetilen alan birimidir ve m2 (Unicode'de 33A1) ile gösterilir. 1 metrekarelik alan, kenarları 1 metre uzunluğundaki bir karenin alanına eşittir.

  Mars (gezegen)

  Mars veya Merih (eski: Sakıt), Güneş Sistemi'nin Güneş'ten itibâren dördüncü gezegeni. Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'a ithâfen adlandırılmıştır.

  Temel Birim

  Temel birimler fiziksel büyüklükleri ölçmekte kullanılırlar ve bunlardan herbir diğer birim türetilebilir.