Vakfiye

Vakfiye: Vakfa dair vâkıfın takrir ve hâkimin mürâfaa ve hükmünü hâvi tanzim olunan hüccettir. Vakfiyeler ale`l-ekser şu fıkraları ihtiva eder:1.Allaha hamd u senâ, vakfın ecr ü sevâbı hakkında vârid olan ayet ve hadisler.

VAKFIYE (türkçe) anlamı

1. Mülkün vakıf olmak keyfiyyeti.

VAKFIYE (türkçe) anlamı

2. bir vakfın koşullarını bildiren belge
3. vakıfname

VAKFIYE (türkçe) ingilizcesi

1. deed of trust of a pious foundation,
} Vakfiye: Vakfa dair vâkıfın takrir ve hâkimin mürâfaa ve hükmünü hâvi tanzim olunan hüccettir. Vakfiyeler ale`l-ekser şu fıkraları ihtiva eder: 1.Allaha hamd u senâ, vakfın ecr ü sevâbı hakkında vârid olan ayet ve hadisler. 2.Vakf olunan mallar. 3.Vakf olunan malların nasıl idare olunacağı. 4.Vâridatın sarf yeri. 5.Vakfın kimler tarafından idare olunacağı. 6.Hâkimin vakfın sıhhat ve lüzumuyla hükmü. 7.Nihayet tarih ve belgenin üst tarafında hakimin mührü. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadime ve Vakıflar Arşivinde müteaddit ve bazıları rnüzehheb yani altun yaldızlı vakfiyeler vardır. }

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Vakfiye maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar