Vedud

Vedûd (Arapça الودود), İslam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.

VEDUD (türkçe) anlamı

1. Çok şefkatli. Kendisine çok sevgi beslenen. Cenâb-ı Hak.(Vedud ismine mazhar olan muhakkıkin-i evliya: Bütün kâinatın mâyesi
2. muhabbettir. Bütün mevcudatın harekâtı muhabbetledir. Bütün mevcudattaki incizab ve cezbe ve câzibe kanunları
3. muhabbettendir. demişler.) (Vedud ismine mazhar bir kısım evliya: Cennet'i istemiyoruz
4. bir lem'a-yı muhabbet-i İlâhiye ebeden bize kâfidir
5. demişler. S.)

VEDUD (türkçe) anlamı

6. (Arapça) Erkek ismi 1. Çok muhabbetli
7. çok şefkatli. 2. Allah'ın isimlerinden. İyi kullarını sevip onlara rahmet ve rızasını irade eden yüce Allah. -(bkz. Abdülvedud). Kur'an'da Hud
8. ayet 9
9. Buruc
10. ayet 14'te zikredilmiştir.
Vedud ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Vedud

Önceki Paylaşımlar