Verim

Verim; bir şeyden alınan, ya da eldedilen işin, ona verilen ya da tatbik edilen işin yüzde (%) ya da kat olarak ifadesidir.

VERIM (inglizce) türkçe anlamı

1. Efficiency
2. yield

VERIM (türkçe) anlamı

3. (Türkçe) - Ortaya çıkan
4. beklenilen
istenilen sonuç. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

VERIM (türkçe) anlamı

5. çalıştırılan
6. işletilen
7. bakılan bir şeyin verdiği sonuç ya da bu sonucunniceliği
8. randıman.ortaya çıkan
9. istenilen
10. beklenilen sonuç
11. semere

VERIM (türkçe) ingilizcesi

1. n. capacity
2. crop
3. delivery
4. effect
5. efficiency
6. feat
7. make
8. output
9. outturn
10. performance
11. rating
12. richness
13. run
14. turnout
15. yield

VERIM (türkçe) fransızcası

1. rendement [le]
2. ìuvre [la]

VERIM (türkçe) almancası

1. n. Abwurf
2. Ergebnis
3. Ertrag
4. Nutzeffekt
Verim; bir şeyden alınan, ya da eldedilen işin, ona verilen ya da tatbik edilen işin yüzde (%) ya da kat olarak ifadesidir. Bir kaldıraçı itince, makinaya bir yaptırmış oluyorsunuz. Bir makaranın ipini çektiğinizde, makinaya bir iş yaptırmış oluyorsunuz. Herhangi bir makinaya bir iş yaptırmak için ona mutlaka bir iş yapmak (enerji uygulamak) zorundasınız. Makina bu işi daha kullanışlı bir işe dönüştürür. Bunu yaparken de kuvvetin şiddetini, yolunu ve hareket doğrultusunu değiştirir. Bir makinadan elde edilen kullanışlı iş, daima verilen işten daha küçüktür. Niçin? Verilen işin bir kısmı sürtünmeyi yenmekte kullanılır. Alınan işin verilen işe oranı, bir makinanın verimi olarak tanımlanır. Yüksek verim, verilen işin çoğunun makina tarafından kullanışlı işe dönüştürülmesi demektir. Düşük verim, verilen işin bir kısmının kaybolduğunu ve kullanışlı bir işe dönüştürülemediğini gösterir. Verim daha ziyade yüzde olarak ifade edilir. Bir makinanın verimini nasıl arttırabilirsiniz? Verim sürtünme azaltılmak suretiyle arttırılabilir. Zımparalama veya yağlama bir yüzeyi parlatır ve sürtünmeyi azaltır. Gresleme veya yağlama suretiyle makinaların çoğunda sürtünme azaltılır. Bisiklet tekerlekleri veya diğer makinalardaki bilya yatakları yağlanarak sürtünme azaltılır. Verimi artırmak suretiyle doğal kaynakların korunması önemli bir adım sayılır, verim arttıkça doğal kaynakların örneğin petrol ve kömür vs. daha az kullanılması söz konusu olur. Verim azaldıkça da israf artar. Bu anlamada verimsizlik kayıp demektir. * Verimin hesaplanması Verim genellikle yüzde (%) ile ifade edilir. Verim, yüzde olarak aşağıdaki formülle hesaplanır. Verim (yüzde) = Alınan iş / Verilen iş x 100 Örnekler: 1. Bir şahıs bir makinaya 25 newtonluk iş ile ona 20 newtonluk iş yaptırıyor. Bu makinanın verimi yüzde (%) kaçtır? Çözüm: Verim (%) = 20 x 100 / 25 = 2000/ 25 = 80 = % 80 olarak bulunur. 2. Bir çiftçi tarlasına 360 kg. buğday ekmiş, sezon sonunda tarlasından 1.080 kg buğday hasat etmiştir. Bu durumda tarlasının buğday verimi ne kadardır? Çözüm: Verim (%) = 1.080 x 100 / 360 = 108.000 / 360 = 300 = % 300 olarak bulunu. Diğer bir ifade ile, "verim, 1'e 3 olmuştur", diye de ifade edilebilir.

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Verim maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar