Verimlilik

Verimlilik şu anlamlara gelebilir:

VERIMLILIK (türkçe) anlamı

1.
2. 1 . Verimli olma durumu.
3. 2 . Yatırılmış sermayenin
4. bir kuruluşun veya bir yatırımın gelir sağlayabilme olanağı
rantabilite.

VERIMLILIK (türkçe) anlamı

5. verimli olma durumu.doğru işlerin
6. doğru biçimde yapılması durumu.

VERIMLILIK (türkçe) ingilizcesi

1. n. fecundity
2. fertility
3. fruitfulness
4. productivity
5. prolificacy
6. prolificness

VERIMLILIK (türkçe) fransızcası

1. productivité [la]
2. fertilité [la]
3. fécondité [la]
4. rentabilité [la]

VERIMLILIK (türkçe) almancası

1. n. Ausgiebigkeit
2. Effektivität
3. Fruchtbarkeit
4. Leistungsfähigkeit
5. Nutzbarkeit
6. Produktivität
7. Rentabilität
Verimlilik şu anlamlara gelebilir:

Bilim ve teknoloji

* Verimlilik , bir değer biçicinin istenilirliği * Algoritmik verimlilik, bir bilgisayar programının hız ve bellek gereksinimlerinin karşılanması * Verimlilik etkeni, veri iletişiminde bir değer === Ekonomi === * Ekonomik verimlilik, değer kaybı ya da benzeri istenmeyen durumları kapsayan genel bir terim * Finansal pazar verimliliği, ticaretin finansal pazarlardaki verimliliğine ilişkin bir ölçü ** Pareto verimliliği, bir kişinin durumunu kötüleştirmeden başka bir kişinin durumunu iyileştirme ** Kaldor-Hicks verimliliği, Pareto verimliliğinin biraz daha az bağlayıcı uyarlaması ** Dağıtım verimliliği, malların eşit dağılımı ** Verimlilik ücretleri, çalışanlara verimlilik artışına koşut biçimde pazar standardının üzerinde ücret ödeme * İş verimliliği, giderlerin kâr cinsinden ifadesi === Fizik === * Verimli enerji kullanımı, en az enerjiyle en çok işi yapma ** Enerji dönüşüm verimliliği, belirli bir enerji girdisine karşılık elde edilen enerji miktarı ** Enerji korunumu, enerji kullanımının azaltılması ** Elektriksel verimlilik, harcanan elektriksel güce karşılık elde edilen güç ** Yakıt verimliliği, yakıt enerjisinin hareket enerjisi ya da işe çevrilmesi *** Özel itki, itmeyle çalışan sistemlerdeki yakıt verimliliği ** Aydınlatma verimliliği, belirli bir enerji girdisine karşılık elde edilen görünür ışık miktarı ** Mekanik verimlilik, basit bir makinenin verimliliği ** Termodinamikte: *** Exerji verimliliği, termodinamiğin ikinci kuralının ölçümü *** Isıl verimlilik, yakıtın artan ısı değerine karşılık gelen iş miktarı ** Yayınım verimliliği, yayınım gücünün bir antenin uçlarında soğurulmuş enerjiye oranı ** Oylumsal verimlilik, içten yanmalı motor tasarımında kullanılan bir terim * Faraday verimliliği, elektroliz * Kuantum verimliliği, ışığa duyarlı bir aygıta ilişkin bir ölçüm == Diğer kullanımları == * Verimlilik Hareketi, ABD Gelişme Dönemi'nde (1890†“1932) ekonomi, toplum ve hükümet verimliliğini savunan hareket * Malzeme verimliliği, inşaat projeleri ya da fiziksel işlemlerin malzeme gereksinimlerinin karşılaştırılması == Ayrıca bakınız == * Verimsizlik } Eficií¨ncia Effizienz Efficiency Eficiencia נצילות Efisiensi Efficienza Эффективность Efficiency Ефективність

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Verimlilik maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar