Vildan

VILDAN (türkçe) anlamı

1. (Velid. C.) Çocuklar.
2. Kullar. Köleler.(Kur'an-ı Hakîm'de $ sırrı ve meâli şudur ki: Mü'minlerin kabl-el-büluğ vefat eden evlâdları
3. Cennet'te ebedî
4. sevimli
5. Cennet'e lâyık bir surette dâimî çocuk kalacaklarını.. ve Cennet'e giden peder ve vâlidelerinin kucaklarında ebedî medar-ı sürurları olacaklarını.. ve çocuk sevmek ve evlâd okşamak gibi en lâtif bir zevki
6. ebeveynine te'mine medar olacaklarını.. ve her bir lezzetli şey'in Cennet'te bulunduğunu.. Cennet tenasül yeri olmadığından
7. evlâd muhabbeti ve okşaması olmadığı nı diyenlerin hükümleri hakikat olmadığını.. hem dünyada on senelik kısa bir zamanda teellümatla karışık evlâd sevmesine ve okşamasına bedel sâfi
8. elemsiz milyonlar sene ebedî evlâd sevmesini ve okşamasını kazanmak
9. ehl-i imanın en büyük bir medar-ı saâdeti olduğunu şu âyet-i kerime $ cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor. M.)

VILDAN (türkçe) anlamı

10. (Arapça) Kadın ismi 1. Yeni doğmuş çocuklar. 2. Kullar
11. köleler. Kur'an'da zikredilmiştir.
Önceki Paylaşımlar