YAS TUTMAK (türkçe) anlamı
1. çok üzülmek
2. yasa bürünmek
3. matem tutmak.duyulan acı ve üzüntüyü kimi davranışlarla belli etmek. Acı ve üzüntüsünü (eğlencelere katılmamak
4. karalar giymek vb. gibi bazı davranışlar ile)
keder veren olayın etkisinin sürdüğünü belli etmek. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız
YAS TUTMAK (türkçe) ingilizcesi
1. v. lament
2. mourn
3. sorrow
4. wail
YAS TUTMAK (türkçe) fransızcası
1. porter le deuil
YAS TUTMAK (türkçe) almancası
1. v. betrauern

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Aza

    Aza - Türk, Altay, Yakut, Çuvaş ve Moğol mitolojisinde kötür ruh. Asa şeklinde de söylenir. Moğollar Ada derler. Azalar biçiminde çoğul olarak kullanılır.