Yasa

1- Şeyleri belirlediği kabul edilen ilke; doğal olayları birbiri etme bağlayan zorunlu ilişkiyi ortaya koyan genel prensip. Doğadaki olaylar arasında hüküm süren sürekli ilişki. 2- Bir bütü­nü meydana getiren öğelerin işleyişini yöneten zorunlu ve sürekli bağıntı.

YASA (türkçe) anlamı

1. olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen
2. değişmezlik ve zorunluluk gösteren kural
3. toplumsal yaşam içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir zorunluluğu olan toplumsal alışkılar bütünü.
4. devletin yasama gücü tarafından konulan
5. herkesin uyması zorunlu olan yaptırıma bağlı kuralların her biri
6. kanun
7. düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması zorunlu olan temel.
8. (bilimde) çok sayıda deney ve gözlemlerden sonra
aynı koşullarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak saptanan durum.

YASA (türkçe) anlamı

9. (Türkçe) Erkek ismi - Sevinç memnuniyet
10. beğenme ve alkış ifade eder
11. yaşasın
12. ömrü çok olsun
aferin.

YASA (türkçe) anlamı

13. 1 . Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen
14. değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural:
15. Doğa yasaları.-
16. 2 . hukukDevletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü
17. kanun
18. Ceza yasası.-
19. 3 . Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra
20. aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum:
21. Yer çekimi yasası. Mendel yasaları.-
22. 4 . Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü:
23. Ahlak yasası.-
24. 5 . felsefeDüşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel:
25. Düşünme yasaları.-
26. Atasözü
27. deyim ve birleşik fiiller
28. yasa çıkarmak (veya yapmak veya koymak)

YASA (türkçe) ingilizcesi

1. [Yassa]n. lament
2. mourning
3. n. act
4. act of congress
5. code
6. enaction
7. law
8. regulation
9. statute
10. v. legislate,

YASA (türkçe) fransızcası

1. loi [la]
2. charte [la]
3. statut [le]

YASA (türkçe) almancası

1. n. Gesetz
2. Gesetzgebung
3. Lex
4. Nomos
5. Ordnung
 1- Şeyleri belirlediği kabul edilen ilke; doğal olayları birbiri etme bağlayan zorunlu ilişkiyi ortaya koyan genel prensip. Doğadaki olaylar arasında hüküm süren sürekli ilişki. 2- Bir bütü­nü meydana getiren öğelerin işleyişini yöneten zorunlu ve sürekli bağıntı.

3- Toplumsal yaşamı ve insan eylemlerini düzenleyen normlar, kurallar; belli bir otoriteye dayanılarak konan ve birtakım yaptırımlarla desteklenen ilkeler bütünü.

Bu bağlamda, Tanrı tarafından konan ve vahiy yoluyla insanlara bildirilen, insanların birbirleriyle ve yaratıcılarıyla olan ilişkilerini düzenleyen yasaya tanrısal yasa denmektedir. Buna karşın, insan iradesinin insana tüm insanlar için geçerli olacak şekilde buyurduğu evrensel ahlâk kuralları bütününe ahlâk yasası, bir toplumda yasama organı tarafından çıkarılan, toplumsal yaşamı ve insan etkinliklerini düzenlemeyi, denetlemeyi amaçlayan bağlayıcı kurallara hukuk yasa, doğal olaylar arasındaki sürekli ve düzenli ilişkilere doğa yasası, doğa bilimlerinin konu aldığı sürekli düzenliliklere de bilimsel yasa adı verilmektedir.

Bu bağlamda, en iyi bilinen ve en çok kullanılan açıklama türü olarak, açıklanma ihtiyacı duyan nesne ya da olgunun bir yasaya uyduğunu göstermekten oluşan açıkla­ma türüne yasayla açıklama adı verilir. Bu anlayışa göre, örneğin, bir parçası suya batırılmış olan bir sopa. Snellin kırılma yasası temele alınarak, bir gezegenin konumu Kepler’in birinci ya da ikinci yasasına göre açıklanabilir.

yasa yasa
2010-03-30T16:51:39+03:00
yasa kanun demektir.En önemli yasa anayasadır.anayasa baş yasa olan bir yasadır.başka hangi yasalar vardır?bilene harby çikolata.
0 Yorum Yap
yasa yasa
2010-03-25T17:41:30+02:00
Kanun: yasalar karşısında eşitlik sağlayan bir yönde yasa gibi olayların durumuna bağlı olarak belirtilen durum kurallarıdır. Yazılı kurallar için de yer alır.
Yasalayların gidişinde olağandışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk gösteren kural; toplumsal yaşam içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir zorunluluğu olan toplumsal alışkılar bütünü.
devletin yasama gücü tarafından konulan, herkesin uyması zorunlu olan yaptırıma bağlı kuralların her biri, kanun; düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması zorunlu olan temel.
(bilimde) çok sayıda deney ve gözlemlerden sonra, aynı koşullarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak saptanan durum. İki madde de irbirine bağlı olarak çıkarılmış kurallardır.Her hangi bir güçlk ve suçta kullanılır.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar