Yayla Ne Demek?

yayla ne demek? yayla ne demek?
2009-12-12T22:55:56+02:00
1. Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası.
2. Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri.
0 Yorum Yap
yayla ne demek? yayla ne demek?
2009-12-12T22:54:36+02:00
Tarlaları, çayır ve otlakları, bağ ve bahçeleri, yaylası ile bir bütün olan, köy halkının günlük yaşamının önemli bir kısmını geçirdiği yerleşmelere kır yerleşmeleri denir.

Yaz ayları içinde hayvan otlatmak, ziraat yapmak ve geçimin temini için her türlü işte çalışmak, dinlenmek amacıyla çıkılan, köyün hayat sahasının dışında kalan, çoğu kez köyden oldukça uzak olmasına karşın sosyo-ekonomik bağlarla köye bağlı bir geçim sahasına yayla denir.

Yaylaların özellikleri:
Dağınık Yerleşme
300 m ve üzeri
Engebeli arazi, tarım alanları dar
Yeterli
Düzenli
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar