Yenilik

Yenileşimin (inovasyon) tanımı konusunda uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların başında OECD ile Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu gelir. Kılavuzun halen yürürlükte olan 2005 sürümünde yenileşim aşağıda şekilde tanımlanır:

YENILIK (türkçe) anlamı

1. yeni olma durumu ya da yeni olan bir şeyin özelliği: modadaki son yenilikleri sergiledi .
2. eskimiş
3. zararlı ya da yetersiz sayılan şeyleri yeni
4. yararlı ve yeterli olanlarıyla değiştirme
teceddüt.

YENILIK (türkçe) anlamı

5. 1 . Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği.
6. 2 . Eskimiş
7. zararlı veya yetersiz sayılan şeyleri yeni
8. yararlı ve yeterli olanlarıyla değiştirme
9. teceddüt
10. Türkiye'de geniş ölçüde bir yenilik çabası göze çarpmaktadır.-
11. Atasözü
12. deyim ve birleşik fiiller
13. yenilik yapmak

YENILIK (türkçe) ingilizcesi

1. n. change
2. departure
3. improvement
4. innovation
5. neology
6. newness
7. novelty
8. recency
9. reform

YENILIK (türkçe) fransızcası

1. nouveauté [la]
2. innovation [la]
3. modernité [la]

YENILIK (türkçe) almancası

1. n. Innovation
2. Moderne
3. Neuerung
4. Neuheit
5. Novität
Yenilik ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Yenileşim
Önceki Paylaşımlar