Yer

Dünya’nın yörüngesinde herhangi bir olağandışılık yok. Dünya’nın Güneş’ten ortalama uzaklığı 149.597.000 kilometre; Güneş etrafında dolanım süresi 3651/4 gün; yörüngesel hızı saniyede ortalama 29,8 kilometre, yani saatte 107.000 kilometredir. Dünya’nın Güneş etrafında izlediği yol kusursuz bir daire değildir; Ocak’ta günberi, Temmuz’da günöte noktalarına ulaşırız.

YER (türkçe) anlamı

1. iz
2. (özel ad olarak) yeryuvarı
3. dünya.bir şeyin
4. bir kimsenin kapladığı ya da kaplayabileceği boşluk
5. mahal
6. mekân
7. bulunulan
8. yaşanılan
9. oturulan kent
10. kasaba
11. mahalle.gezinilen
12. ayakla basılan taban
13. durum
14. konum
vaziyet.

YER (türkçe) anlamı

15. Yer yuvarı
16. yerküre
17. dünya. Bir şeyin
18. bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk
19. mahal
20. mekân:İzinsiz bir yere gitmek ne haddime?- M. Ş. Esendal. Gezinilen
21. ayakla basılan taban:Ayıp bir şey gördü mü kulaklarına kadar kızarıyor
22. gözünü yerde bir noktaya dikip öylece kalakalıyordu.- H. Taner. Bulunulan
23. yaşanılan
24. oturulan şehir
25. kasaba
26. mahalle:Anadolu'nun bazı yerlerinde eski bir kocakarı itikadı vardır.- R. N. Güntekin. Durum
27. konum
28. vaziyet. Ülke
29. bölge. Görev
30. makam:Askerden gelirse bakalım bir yere yerleştirebilecek miyiz?- M. Ş. Esendal. Önem. Herhangi bir şeye
31. bir işe ayrılmış bölüm veya alan. İz. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi
32. arsa. Ekime elverişli toprak parçası
33. arazi. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm
34. alan
35. mahal. Otel
36. motel vb.nde kalınacak oda. Sinema ve tiyatroda veya taşıtlarda oturulacak koltuk
37. sandalye:Ön tarafta bir yer bulup oturunca kurnazlığına pek sevindi.- H. Taner. Durum
38. konum
39. 2. anlamı earth. area. ort. platz. stelle. raum. boden. erde. land. posten. place. location. spot. point. ground. floor. seat. space. room. situation. employment. duty. mark. scar. trace. stellung. fleck. grund. lage. örtlichkeit. position. statt. stätte. endroit. couvert. lieu. côté. emplacement. terre. local. localité. terrain.
1.

Yer İngilizce anlamı ve tanımı

Yer anlamları
    (prep.) Ere
2. before.
Yer tanım:
Kelime: 2-er
3. Söyleniş: &
4. r
5. after some vowels
6. often r
7. Variant(s): also -ier /E-&
8. r
9. y&
10. r/
11. or -yer /y&
12. r/
13. İşlev: noun suffix
14. Kökeni: Middle English -er
15. -ere
16. -ier
17. -iere
18. partly from Old English -ere (from Latin -arius)
19. partly from Old French -ier
20. -iere
21. from Latin -arius
22. -aria
23. -arium -ary
24. partly from Middle French -ere
25. from Latin -ator -or -- more at -ARY
26. -OR
27. 1 a : person occupationally connected with er> ier> yer> b : person or thing belonging to or associated with er> er> c : native of : resident of er> er> d : one that has er> e : one that produces or yields er>
28. 2 a : one that does or performs (a specified action) er> -- sometimes added to both elements of a compound er-upper> b : one that is a suitable object of (a specified action) er>
29. 3 : one that is er> -- in all senses -yer in a few words after w
30. -ier in a few other words
31. otherwise -er
32. ,pron. (Informal) yourprep. ere
33. before (Archaic)v. crop
34. eat
35. ingest
36. dine off
dine on,

YER (türkçe) ingilizcesi

37. pron. (Informal) yourprep. ere
38. before (Archaic)v. crop
39. eat
40. ingest
41. dine off
42. dine on,

Yer (ingilizce) fransızcası

1. pron. ton
2. ta
3. vos
4. votre
5. tes
6. tien (Informel)prép. avant
7. antérieurement

Yer (ingilizce) almancası

1. pron. (informell) deinprp. eher
2. bevor (archaisch)

Yer (ingilizce) italyancası

1. prep. prima (ingl. arcaico)

Yer (ingilizce) ispanyolcası

1. pron. (Informal) tu
2. su
3. tuyo/a
4. suyo/a
5. tuyos/as
6. suyos/as
7. vuestros/asprep. antes
8. antes de (Arcaico)

Yer (ingilizce) portekizcesi

1. pron. (Informal) teu
2. tua
3. teus
4. tuasprep. antes (Arcaico)

Yer (ingilizce) flemenkcesi

1. vnw. (Informeel) jouw
2. jevz. vóór
3. voor (archaïsch)
Yer ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Yeryüzü
Önceki Paylaşımlar