Yetki

YETKI (türkçe) anlamı

1. bir görevi
2. bir işi yasaların verdiği olanaklara göre
3. belli koşullarla yürütmeyi sağlayan hak
4. salahiyet
mezuniyet.

YETKI (türkçe) anlamı

5. Bir görevi
6. bir işi yasaların verdiği imkânlara göre
7. belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak
8. salahiyet
9. mezuniyet
10. Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmişti.- T. Buğra.
11. Atasözü
12. deyim ve birleşik fiiller
13. yetkisini kullanmak
14. yetki vermek

YETKI (türkçe) ingilizcesi

1. n. authority
2. authorization
3. command
4. competence
5. competency
6. faculty
7. fiat
8. power
9. sword
10. vis
11. warrant
12. warranty

YETKI (türkçe) fransızcası

1. pouvoir [le]
2. autorité [la]
3. compétence [la]
4. faculté [la]
5. maîtrise [la]
6. ressort [le]

YETKI (türkçe) almancası

1. n. Autorisation
2. Befugnis
3. Berechtigung
4. Ermächtigung
5. Kompetenz
6. Recht
7. Recht
Önceki Paylaşımlar