Yetki

YETKI (türkçe) anlamı

1. bir görevi
2. bir işi yasaların verdiği olanaklara göre
3. belli koşullarla yürütmeyi sağlayan hak
4salahiyet
mezuniyet.

YETKI (türkçe) anlamı

5. Bir görevi
6. bir işi yasaların verdiği imkânlara göre
7. belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak
8salahiyet
9mezuniyet
10. Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmişti.- T. Buğra.
11Atasözü
12. deyim ve birleşik fiiller
13. yetkisini kullanmak
14. yetki vermek

YETKI (türkçe) ingilizcesi

1. n. authority
2authorization
3command
4competence
5competency
6faculty
7fiat
8power
9sword
10vis
11warrant
12warranty

YETKI (türkçe) fransızcası

1. pouvoir [le]
2. autorité [la]
3. compétence [la]
4. faculté [la]
5. maîtrise [la]
6. ressort [le]

YETKI (türkçe) almancası

1. n. Autorisation
2. Befugnis
3. Berechtigung
4. Ermächtigung
5. Kompetenz
6. Recht
7. Recht
Önceki Paylaşımlar