Yore

YORE (inglizce) türkçe anlamı

1. i. eski zaman

YORE (türkçe) anlamı

2. uzak geçmiş
3. of yore eski zamanlarda olan
4. in days of yore bir varmış bir yokmuş
5. geçmiş zamanlar.
6. 2. anlamı eski zaman. geçmiş.
1.

Yore İngilizce anlamı ve tanımı

Yore anlamları
    (adv.) In time long past
2. in old time
3. long since.
Yore tanım:
Kelime: yore
4. Söyleniş: 'yOr
5. 'yor
6. İşlev: noun
7. Kökeni: Middle English
8. from yore
9. adverb
10. long ago
11. from Old English gEara
12. from gEar year -- more at YEAR
13. : time past and especially long past -- usually used in the phrase of yore
14.
Yore ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Past
15. Yesteryear
16.
Yore ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler
Future
17. Futurity
18. Hereafter
19. ,n. distant past (Archaic)adv. in the distant past
20. many years ago (Archaic)n. precincts
21. region

Yore (ingilizce) fransızcası

1. n. autrefois
2. jadis (Archaïque)adv. au temps jadis
3. d' autrefois
4. d'antan (Archaïque)

Yore (ingilizce) almancası

1. n. ehemals
2. ehedem
3. einstmals (veraltet)adv. einst
4. vor alters (veraltet)

Yore (ingilizce) italyancası

1. s. passaggio della strada (termine arcaico)avv. passando la strada (termine arcaico)

Yore (ingilizce) ispanyolcası

1. s. épocas remotas
2. pasadoadv. antaño
3. en tiempos antiguos

Yore (ingilizce) portekizcesi

1. s. o passado distanteadv. outrora
2. antigamente
3. no passado distante

Yore (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. vroegere verleden (oud taalgebruik)bw. voor dezen
2. voorheen
3. in vroeger dagen
Önceki Paylaşımlar