Yusuf

Türk ve İslâm devlet adamı, kumandanı ve meşhurlarından yirmi üçünün adı. Beş Endülüs Nasrî, ikişer Karahanlı, Muvahidin, Resûlî, birer Alâiye, Bengal, Fas Şerifleri, Karmatî, Keşmir, Memlûk, Merînî, Murâbitin, Saragosa’daki Hudi, Zeydî, Zîrî hükümdarlarının ve Âdilşahların Bicapur vâlisinin adı Yusuf’tu.

YUSUF (türkçe) anlamı
1. (Arapça) Erkek ismi 1. Hz. Ya'kub (a.s.)'un oğlu olan peygamber Hz. Yusuf. 2. İbranice
2. inleyen
3. ah eden
4. inilti
Türk ve İslâm devlet adamı, kumandanı ve meşhurlarından yirmi üçünün adı. Beş Endülüs Nasrî, ikişer Karahanlı, Muvahidin, Resûlî, birer Alâiye, Bengal, Fas Şerifleri, Karmatî, Keşmir, Memlûk, Merînî, Murâbitin, Saragosa’daki Hudi, Zeydî, Zîrî hükümdarlarının ve Âdilşahların Bicapur vâlisinin adı Yusuf’tu.

Endülüs’te Benî Ahmer Devleti denen Nasrîli Yusuf-I (1333-1354), Yusuf-II(1391-1395), Yusuf-III(1407-1417), Yusuf-IV(1432-1445), Yusuf-V (I. 1445-1446, II. 1462), Karahanlı Yusuf Kadîr Han-I(1026-1032), Yusuf-II(?-1211), Muvahhidinli Ebû Yâkûb Yusuf-I(1163-1184), Ebû Yâkûb Yusuf-II(1214-1224), Resûlili Yusuf-I(1250-1295), Yusuf-II(1442), Alâiyeli Yusuf Bey (?), Bengal Sultanı Yusuf Şâh (1474-1481), Fas Şerifi Yusuf Filâli (1912-1927), Karamitili Ebû Yâkûb Yusuf (972-977), Keşmir Sultanı Nasreddîn Yusuf (1579-1586), Memlûklerden Aziz Cemâleddîn Yusuf (1437-1438), Merînîli Ebû Yusuf Yâkûb (1258-1286), Murâbitînli Yusuf Tâşufîn (1061-1106), Saragosa’daki Hudîli Yusuf el-Mu’temin (1081-1085), Zeydî Yusuf el-Mensur ed-Dâî (?), Zîrî Yusuf Bulukkîn bin Zîrî (972-984) târihlerinde hükümdarlık yaptılar.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Yusuf Suresi

  Yusuf Suresi (Arapça: سورة يوسف), Kur'an'ın 12. suresidir.

  Yusuf Has Hacib

  Yusuf Has Hacib Karahanlı edip, şâir ve devlet adamı. Doğu Türkistan’daki Balasagun şehrinde, muhtemelen 1017 yılında doğdu. Asil bir Türk ve Müslüman âileye mensup olduğu tahmin edilmektedir.

  Yusuf Akçura

  Yusuf Akçura (1876 - 1935) Yusuf Akçura 2 Aralık 1876'da doğdu., Türkçülük akımının önde gelen düşünür ve tarihçisidir. Harbiye Mektebi'nde okudu. 1897'de darbe girişimlerine katıldığı için tutuklandı. Taşkışla Divan-ı Harbi kararı ile müebbet kalebentlik ...

  Yusuf Bozkurt Özal

  Yusuf Bozkurt Özal (1940 - 2001) 1940 doğumlu olan Yusuf Bozkurt Özal, 1957 yılında PTT bursuyla İngiltere'ye gitti. Liverpool Üniversitesi 'nde elektronik ve telekominikasyon dalında mühendislik eğitimi, Londra Üniverstisi'nde doktora yaptı. 1979-1984 yılları arasında Dünya ...

  Yusuf İzzeddin

  Yusuf İzzeddin (1857 - 1916) Yusuf İzzeddin, 1857 yılında İstanbul'da doğdu. Sultan Abdülaziz'in oğludur. Babası Sultan Abdülaziz'in intihar ederek ölmesinin geniş ölçüde etkisinde kaldı. Kendisinin de, intihar ederek öleceği düşüncesine kapılmıştı. 1 Şubat 1916'da ...

  İsa Yusuf Alptekin

  Türkistan devletinin genel sekreterlerinden. 1908’de Doğu Türkistan’ın Kaşgar vilâyetine bağlı Yenihisar kazasında doğdu. Memleketinde tahsilini tamamladıktan sonra 1947 yılında Doğu Türkistan Hükümeti Genel Sekreteri oldu.

  Yusuf Ziya Bahadınlı

  Yusuf Ziya, 75 yıldır aramızda olan, Cumhuriyet tarihimizin neredeyse bütün dönemlerini; ağzından dinleyip, kaleminden okuyabileceğimiz canlı bir şahittir. Onun bu samimiyeti eserlerine de yansımıştır; insandan ve yaşamdan uzak, sürreal anlatımları kullanmaz. Ziya'nın ...

  Yusuf Karakuş

  Tevhid - i Selam örgütünün yöneticileri arasında yer alan Yusuf Karakuş, 1957 yılında Çorum Dodurga'nın Tutuş Köyü'nde doğdu. İlkokulu aynı köyde bitirdi. Tutuş Köyü'nde arkadaşlarıyla ülkü ocağı kuran Karakuş, bir dönem bu ocağın başkanlığını yaptı. Kod adı ...

  Koca Yusuf

  Koca Yusuf, 1857 yılında Bulgaristan'ın Şumnu kentinin Karalar köyünde doğdu. Küçük bir çocukken köyde danalarla boğuşmaya başlayan Koca Yusuf, sonra kispeti vücuduna geçirip güreşmeye başladı. Ünü, önce Deliorman'ı, sonra Kırkpınar'ı kaplayan Koca Yusuf, Türk ...

  Yusuf Yöreli

  1911 yılında Konya’da doğdu. İlimizdeki Kayalı Park’ın karşısında eski adı ile Erkek Sanat Okulu’nun tesviye bölümünden mezun oldu.Kırklareli İli Babaeski İlçesinde vatani görevini tamamladıktan sonra Eskişehir’de güreşe başladı.

  Yusuf Nalkesen

  Yusuf Nalkesen 1923 yılında Üsküp ilinin İştip ilçesinde doğdu. Ailesi ile birlikte önce İzmir'e sonra Turgutlu'ya yerleşti. Balıkesir Erkek öğretmen okulunu bitirdi.

  Ümit Yusuf Aktan

  Ümit Yusuf Aktan1949 yılında Aydın Nazilli?de doğan Aktan, 1972 yılında spikerliğine başladı. TRT?de spor ve spor dışı çeşikli programlarda görevler alan Aktan, 1975?te Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi oldu. Son Havadis Gazetesi?nde spor servisinde çalıştı.

  Kara Yusuf Bey

  Kara Yusuf Bey Karakoyunlu Devleti hükümdarlarından. Kara Mehmed Beyin oğlu olup 1357’de doğdu. Babasının 1389’da vefatıyla Karakoyunlu hükümdarı oldu. Teşkilatçı, azimli ve iradeli bir şahsiyete sahip olduğundan, Türk boy birliği halindeki Karakoyunlu Beyliğine büyük ...

  Kamil Paşa (Yusuf)

  Kamil Paşa (Yusuf) Sultan Abdülazîz Han devri sadrâzamlarından. 1808 yılında Arapkir’de doğan Kâmil Paşa, Akkoyunlu âilesine mensuptur.İstanbul’da iyi bir tahsil gördükten sonra, Dîvân-ı Hümâyûn kaleminde dört yıl çalıştı.