ZIYA (türkçe) anlamı

1. işık
aydınlık.

ZIYA (türkçe) anlamı

2. Işık
3. aydınlık
4. Dışarıda batmış güneşin bıraktığı ziya artık fersizleşiyor.- R. H. Karay.

ZIYA (türkçe) anlamı

5. (Arapça) Erkek ismi - Aydınlık
6. parlaklık
7. nur
8. ışık

ZIYA (türkçe) ingilizcesi

1. light y?yk
2. aydynlyk

ZIYA (türkçe) almancası

1. n. Abglanz

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Ziya Gökalp

  Ziya Gökalp (1876 - 1924) yılları arasında yaşamış, ünlü fikir adamı ve şair. 1876'da Diyarbakır'da doğdu. İkinci Meşrutiyet'ten başlayarak Türkçülük akımının en büyük temsilcisi sıfatıyla Türk düşünce ve siyaset hayatını kuvvetle etkilemiş, Milli Edebiyat akımı ...

  Halit Ziya Uşaklıgil

  Halid Ziya Uşaklıgil, İstanbul`da doğumludur. İzmir`de halı ticareti ile tanınmış Uşak kökenli "Uşşakizadeler" ailesinden olan Hacı Halil Efendi`nin oğludur. Servet-i Fünun ve Cumhuriyet Dönemi yazarlarındandır. İlk öğrenimini İstanbul Fatih Rüşdiye`sinde tamamladı, daha ...

  Ziya Osman Saba

  Ziya Osman Saba İstanbul'da doğmuştur (1910). Sekiz yaşında iken, kendi sözleriyle "o zamanlar pek salgın ve meşhur olan İspanyol nezlesi" ne yakalanan annesini kaybetmiştir. Mütareke yıllarında yatılı olarak Galatasaray Lisesi'ne girmiş ve oradan mezun olmuştur (1931). Yüksek ...

  Ziya Paşa

  Tanzimat devri yazar, şâir ve devlet adamlarından. Esas ismi AbdülhamidZiyâüddîn’dir. 1825’te İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğreniminin bir bölümünü Süleymaniye’deki Edebiye Mektebi ile Beyazıt Rüştiyesinde yaptı. Bir taraftan Arapça ve Farsça’yı öğrenirken, ...

  Yusuf Ziya Bahadınlı

  Yusuf Ziya, 75 yıldır aramızda olan, Cumhuriyet tarihimizin neredeyse bütün dönemlerini; ağzından dinleyip, kaleminden okuyabileceğimiz canlı bir şahittir. Onun bu samimiyeti eserlerine de yansımıştır; insandan ve yaşamdan uzak, sürreal anlatımları kullanmaz. Ziya'nın ...

  Ziya Gökalp Müze-Evi

  Diyarbakır'ın tipik sivil mimarlık örneklerinden biri olan ev, 1808 yılında inşa edilmiştir. İki katlı bu yapıda malzeme olarak siyah bazalt taşı kullanılmıştır. Haremlik ve selâmlık olmak üzere iki bölüm halindedir ve mekânlar ortadaki iç avlunun etrafına ...

  Suphi Ziya Özbekkan

  Suphi Ziya Özbekkan 1887 yılında İstanbul'da Türbe semtinde doğdu.Babası devlet adamı ve ünlü mûsıkîşinaslarımızdan Ziya Paşa;annesi Samipaşa-zâde Suphi Paşa'nın kızı Ayşe Behiye Hanım'dır.Hamdullah Suphi Tanrı Över ,sanatkârın dayısıdır.

  Ziya Taşkent

  Ziya Taşkent, (d. 1932, Adapazarı – ö. 17 Ağustos, 1999, Çiftlikköy). Türk sanat müziği bestekârı, solist.

  Nazmi Ziya

  1881 yılında İstanbul'da doğdu, 1937 ylında İstanbul'da öldü. Babası Dahiliye Nezareti Muhasebecisi Ziya Bey'dir. İlk özel resim derslerini Hoca Ali Rıza'dan aldı.

  Ömer Ziya Cebeci

  1950 yılında Ankara’da doğan Ömer Ziya Cebeci lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Kimya Mühendisliği’nde aldıktan sonra ABD’de Iowa Devlet Üniversitesi’nde malzeme mühendisliği alanında doktora yaptı. 1984’de doçent, 1990’da profesörlük ünvanlarını alan Ömer ...

  Ziya Yamaç

  Ziya Yamaç 1914 Bulgaristan, Silistre doğumlu. İlk ve ortaokulu Bükreş'te bitirdi. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye yerleşerek ortaöğretimini İstanbul Erkek Öğretmen Okulu’nda tamamladı. 1936–1942 yılları arasında ilkokul öğretmenliği yapar. Daha sonraları çevirmenlik ve ...

  Yusuf Ziya Ortaç

  Yusuf Ziya Ortaç 23 Nisan 1895 tarihinde İstanbul'da doğdu, 11 Mart 1967 tarihinde İstanbul'da öldü. Vefa İdadisi'ni bitirdi. Sınavla öğretmen oldu. İzmit'te ve İstanbul'da öğretmenlik yaptı.

  Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi

  Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Bankası'nın yardımları sayesinde ve Yüksek Denizcilik Okulu'ndan aldığı miras ile Ortadoğu'nun en kapsamlı denizcilik eğitim labaratuarlarına sahiptir.

  Ahmed Ziya Akbulut

  Ahmed Ziya Akbulut Astronomi ve kozmoğrafya bilgini. 1869 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Rıza Beydir.