Çökelme

Çökelme, bir çözelti ya da süspansiyondaki katı parçacıkların dibe çökmesi.Çeşitli meteryallerin(kum,taş,bitki ve hayvan kalıntıları)yeryüzünün çukur(jeosenklinal)yerlerinde birikip doğal bir harç ile birleşerek katılaşması sonucu sedimenter yani tortul kayaçlar meydana gelir.

Çökelme, bir çözelti ya da süspansiyondaki katı parçacıkların dibe çökmesi.Çeşitli meteryallerin(kum,taş,bitki ve hayvan kalıntıları)yeryüzünün çukur(jeosenklinal)yerlerinde birikip doğal bir harç ile birleşerek katılaşması sonucu sedimenter yani tortul kayaçlar meydana gelir. Örneğin; Kömür, linyit, tebeşir birer organik tortul kayaçken, kalker (kireçtaşı), jips(alçıtaşı), kayatuzu ise kimyasal tortul kayaçlara örnek verilebilir. İnsanlarda da çeşitli sedimantasyon faaliyetleri oluşabilir. }

Diğer anlamları

Çökelme

Precipatation,sedimentation

Çökelme

Türkçe Çökelme kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. precipitation, sedimentation

Çökelme

Türkçe Çökelme kelimesinin Fransızca karşılığı.
sédimentation [la]

Çökelme

Türkçe Çökelme kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ablagerung

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Çökelme ilgili konular

 • Mostra

  Mostra, jeolojide herhangi bir jeolojik birimin (anakaya, sığ çökeltiler ya da değişik minerallenmelerin) herhangi bir kazı yapmadan yüzeyde g
 • Çökelme

  Çökelme, bir çözelti ya da süspansiyondaki katı parçacıkların dibe çökmesi.Çeşitli meteryallerin(kum,taş,bitki ve hayvan kalıntıları)
 • Toprak

  Toprak hava ve su gibi, canlıların yaşaması için vazgeçilmez unsurlardan bir diğeri de topraktır. Toprak, bitki örtüsünün beslendiği kayn
 • Santrifüj

  Santrifüj, genellikle elektrikli bir motor yardımıyla sabit eksenli, dairesel dönme hareketi gerçekleştiren bir laboratuvar aletidir. Santrifüj
 • Matematiksel model

  Matematiksel model ya da dinamik model, bir sistemin matematik diliyle ifade edilmesi. Bir matematiksel model oluşturma süreci matematiksel modellem
 • Pamukkale Travertenleri

  Traverten sözcüğü, İtalya'da geniş traverten çökellerinin bulunduğu Tivoli'nin, Roma zamanındaki adı olan "Tivertino"dan gelmektedir. Trave