çöl

Çöl bitki örtüsünün hiç bulunmadığı veya çok seyrek olduğu geniş arazi. Çöl terimi, daha çok kurak yerler için kullanılan bir terimdir. Çöller, kumlu ve susuz araziler halindedir. Yeryüzünde, bulunduğu yerlerde geniş alanları kaplamaktadırlar. Çöller, bulundukları yerlerin özelliklerine göre muhtelif isimler alırlar. Bunlar; kumlu çöller, soğuk çöller, tuzlu çöller, taşlı ve kayalık çöllerdir. Çöllerde, ...

ÇÖL (türkçe) anlamı
1. Kumluk
2. susuz ve ıssız geniş arazi
3. sahra
4. badiye
5. Koskoca çölü
6. yapı ve bahçelerle donattık.- F. R. Atay.
7. Atasözü
8. deyim ve birleşik fiiller
çöle dönmek
ÇÖL (türkçe) anlamı
9. kumluk
10. susuz ve ıssız geniş arazi
11. sahra
ÇÖL (türkçe) ingilizcesi
1. [col]n. Desert
2.
Noun
a region that has little or no vegetation because of low rainfall [Church Latin desertum]
3.
Verb
1. to abandon (a person or place) without intending to return
2. Chiefly mil to leave (a post or duty) with no intention of returning [Latin deserere]
deserted adj
4. deserter n
5. desertion n,
ÇÖL (türkçe) fransızcası
1. désert [le]
ÇÖL (türkçe) almancası
1. n. Wüsteadj. gottverlassen

Çöl hakkında detaylı bilgi

Çöl Alm. Wüste (f), Fr. Désert (m), İng. Desert. Bitki örtüsünün hiç bulunmadığı veya çok seyrek olduğu geniş arazi. Çöl terimi, daha çok kurak yerler için kullanılan bir terimdir. Çöller, kumlu ve susuz araziler halindedir. Yeryüzünde, bulunduğu yerlerde geniş alanları kaplamaktadırlar.

Çöller, bulundukları yerlerin özelliklerine göre muhtelif isimler alırlar. Bunlar; kumlu çöller, soğuk çöller, tuzlu çöller, taşlı ve kayalık çöllerdir.

Çöllerde, devamlı olarak kuraklık ve soğuklar olduğundan, bitki örtüsüne çok az raslanmakta (kaktüs, bodur ağaçlar, kayalıklar arasında yetişen bitkiler gibi) ve bu sebeple buralarda çok az sayıda insanlar yaşamaktadır.

Çöl bitkileri, yağmur yağdığı zaman çok hızlı büyür. Hatta yağmur sularını bünyelerinde depo ederek, kurak dönemlerde bundan istifade ederler. Böylece hayatiyetlerini uzun müddet devam ettirebilirler. Bazı çöl bitkileri de su bulmak için köklerini toprağın derinliklerine salarlar. Yaprakları çok küçük olup, diken halindedir. Suyun depo edildiği gövde kısımları geniş bir yapıya sahip olduklarından kuraklığa uymuşlardır.

Çöllerde, daha çok iri gövdeli hayvanlar yaşamaktadır. Bunlar vücutlarında su depo ederek uzun zaman susuz kalmaya tahammül ederler. Mesela deve ve devekuşu gibi. Bunun yanında çöllerde küçük çöl hayvanları da bulunmaktadır. Bunlar geceleri dışarı çıkar, gündüzleri inlerde serin yerlerde barınırlar. Bunlara misal olarak sürüngenler (kertenkele gibi), kemirgenler, tilki, muhtelif kuşlar vs. gösterilebilir.

Yeryüzünde geniş alanlar kaplayan çöller olarak; Arktik ve Antarktika (soğuk çöller), Arabistan, Orta Asya, Avustralya, Afrika (kurak-kumlu çöller)daki çölleri gösterebiliriz. Dünyanın en kurak çölü bir Güney Amerika ülkesi olan Şili’deki çöldür. Çöllerde km2ye 0.00078 ila 0.3 kişi düşmektedir. Yani 4 ila 128 km2ye bir kişi isabet etmektedir.

Çöllerde yağış çok azdır. Hatta bazı çöllerde 7-8 senede ancak bir defa yağış olmaktadır. Yıllık yağış miktarı, çölün durumuna göre 0.5 mm ile 25 mm arasında değişmektedir. Bazı çöllerde ise yıllık yağış miktarı 250 milimetreye kadar çıkabilmektedir. Bu tip çöller daha çok bozkır görünümündedir.

Güneş ışınları, hava sıcaklığı ve atmosferdeki nem ile alakasından dolayı, bir iklim etkisi sayılan buharlaşma, bütün çöllerde çok önemlidir. Dünyadaki bütün çöllerde toplam yıllık buharlaşma oranı, yıllık yağmurdan fazladır. Bu ise, sürekli bir su kaynağı olmadığı müddetçe su kütlelerinin meydana gelmesine mani olur.

Çöllerde gece ile gündüz arasında çok fazla sıcaklık farkı bulunmaktadır. Yani gündüzleri çok sıcak (40°C ile 50°C)geceleri ise çok soğuk (-20 ila -25°C) olmaktadır. Çöller, şiddetli yağışlar ile rüzgarların aşındırma ve kumulları bir yerden başka bir yere taşımasıyla meydana gelirler. Çöllerde çok seyrek yağan yağmurlar, sağanak halinde yağdıklarından, kumulları düz yerlere taşırlar ve buralarda bulunan tepeciklerin etrafına yığarak adatepe diye adlandırılan adacıklar meydana getirirler.

Çöllerde yaşayan insanlar eskiden daha çok göçebe halindeydiler. Göçebeler, geçimlerini hayvancılıkla temin etmekte, vahalar ile otlaklar arasında yüzlerce kilometre yol katederek hayvanlarını otlatmaktaydılar.

Dünyanın En Büyük Çölleri

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

çöl Tilkisi

Çöl tilkisi (Vulpes zerda), Fennek tilkisi olarak da bilinir, köpekgiller (Canidae) familyasının en küçük mensubudur.

Uzun Kulaklı Çöl Tilkisi

Çöl tilkisi (Vulpes zerda), Fennek tilkisi olarak da bilinir, köpekgiller (Canidae) familyasının en küçük mensubudur.

Uzun Kulaklı çöl Kirpisi

Uzun kulaklı çöl kirpisi (``Hemiechinus auritus``), Uzun kulaklı kirpi olarak da bilinir, kirpigiller (Erinaceidae) familyasından böcekçil bir memeli türü. == Özellikleri ==Kulakları diğer kirpilere göre daha uzundur.

Çöl Serçesi

Çöl serçesi (Carpospiza brachydactyla), serçegiller (Passeridae) familyasından bir serçe türü. Yazın Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuluçkaya yatan göçmen kuşlar arasında yer alır.

Çöl Iklimi

Dönenceler civarında, Asya ve Kuzey Amerika da karaların iç kısımlarında ve Güney Amerika da görülür. Bu iklim tipini, yağışların yok denecek kadar az olması belirler. Çöllerdeki nem yetersizliği, günlük sıcaklık farkının büyümesine zemin hazırlamıştır.

Beyaz Çöl Güneşi

Beyaz Çöl Güneşi (Rusça: Beloe Solnitse Pustıni/Белое солнце пустыни) (1969), Sovyet filmi. Film Sovyetler Birliği'nin en popüler ve kült sinema yapıtlarından biridir.

Beyaz Çöl Güneşi (film)

Beyaz Çöl Güneşi (Rusça: Beloe Solnitse Pustıni/Белое солнце пустыни) (1969), Sovyet filmi. Film Sovyetler Birliği'nin en popüler ve kült sinema yapıtlarından biridir.

Peru çöl Tilkisi

Peru çöl tilkisi (Pseudalopex sechurae), Sekura tilkisi olarak da bilinir, köpekgiller (Canidae) familyasının Canini oymağına ait bir tilki türü. Kuzey Peru ve Güney Ekvador'un sahile yakın çölllerinde yaşar.

Çöl Kuzgunu

Çöl kuzgunu (Corvus ruficollis), kargagiller (Corvidae) familyasından kuzguna benzer bir kuş türü.

Çöl Toygarı

Çöl toygarı (Ammomanes deserti), toygargiller familyasına ait bir kuş türü.

Dikenli çöl Kerkenkelesi

Dikenli çöl kerkenkelesi ya da iki noktalı dikenli kertenkele (Sceloporus magister) Phrynosomatidae familyasından bir kerkenkele türüdür. Böcekler ve nadir olarak bazı bitkilerle beslenir.

Küçük çöl Toygarı

Küçük çöl toygarı (Ammomanes cinctura), toygargiller familyasına ait bir kuş türü. Afganistan, Cezayir, Yeşilburun, Çad, Mısır, İran, Irak, İsrail, İtalya, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Mali, Malta, Moritanya, Fas, Nijer, Umman, Pakistan, Suudi Arabistan, Sudan, Suriye, Tunus, ...

Siyah Çöl Kobrası

Çöl kobrası (Walterinnesia aegyptia), Türkiye'nin Urfa civarindaki kurak alanlarda, Orta Doğu´da yaşayan bir kobra türü.