Çözünürlük

Alm. Löslichkeit (f), Fr. Solubilite (f), İng. Solubility. Doymuş bir çözeltide belirli bir çözelti veya çözücü miktarında çözünmüş madde miktarı. Başka bir ifâdeyle 100 gr çözücüyü belirli sıcaklık ve basınçta doymuş hâle getiren maddenin gram cinsinden miktarına o maddenin çözünürlüğü adı verilir.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: çözünürlük, çözünürlük (kimya), çözünürlük (optik ve elektronik), anlam ayrım
Alm. Löslichkeit (f), Fr. Solubilite (f), İng. Solubility. Doymuş bir çözeltide belirli bir çözelti veya çözücü miktarında çözünmüş madde miktarı. Başka bir ifadeyle 100 gr çözücüyü belirli sıcaklık ve basınçta doymuş hale getiren maddenin gram cinsinden miktarına o maddenin çözünürlüğü adı verilir.

Katı ve sıvıların çözünürlüğü genellikle sıcaklıkla artar. Gazların çözünürlüğü ise sıcaklıkla azalır, basınçla artar.

Bazı tuzlar suda çözünmez. Hiç çözünmez sandığımız bu tuzların aslında belli bir çözünürlüğü vardır ve bunlar çok az çözündüklerinden, bunların çözünürlüğünü ifade etmek için çözünürlük çarpımı terimi kullanılır. Çözünürlük çarpımı: Bir bileşiğin sudaki doymuş çözeltisinin serbest halde bulunan iyonlarının molar konsantrasyonları çarpımına denir. Mesela gümüş klorürün çözünürlük çarpımı 10-10 mol2/l2dir ve şöyle gösterilir:

Kç(AgCl) = [1]. [2]= 1.10-10 mol2/l2

Bu eşitlikte Ag+ veya Cl- iyonlarının 1.10-5 mol/l konsantrasyonunda olduğu anlaşılır. Yani 1 litre suda ancak 10-5 mol (10-5x143,5=0.001435 gr) AgCl çözünür. Fazlası çözünmez.

Çözünürlük Anlamları

Çözünürlük

1 . Bir maddenin başka bir madde içinde çözünme özelliği.
2 . bilişimEkrandaki görüntünün veya yazıcı tarafından basılan şekillerin netliği.

Çözünürlük

Türkçe Çözünürlük kelimesinin İngilizce karşılığı.
solubility

Çözünürlük

bir maddenin başka bir madde içinde çözünme özelliği.

Çözünürlük

Türkçe Çözünürlük kelimesinin Fransızca karşılığı.
solubilité [la]

Çözünürlük

Türkçe Çözünürlük kelimesinin Almanca karşılığı.
Löslichkeit

İlgili konuları ara

çözünürlük (kimya) çözünürlük (optik ve elektronik) anlam ayrım
...

Okuma Önerileri

Amiga
3 yıl önce

Amiga iflas etmiş olan Commodore şirketi tarafından üretilmiş ve 80'lerin ortasından 90'ların ortasına kadar, özellikle ufak boyutlu modeller

Amiga, ATA, Amiga 500, Amiga oyunları, C64, Commodore, Multimedya, UAE, Amiga 1200, Amiga 2000, Amiga 600
DPI
3 yıl önce

DPI (DOT PER INCH) Dijital görüntüleme sitemlerinde, çözünürlük olarak kullanılan, "DOT PER INCH" kelimesinin baş harfleri ile kı

DPI, Mm, Nokta, Tarayıcı, Çözünürlük, Milimetrik, İnch
Oktan
3 yıl önce

:→``Bu makale oktanın kimyasal bileşik tanımı üzerinedir. Oktan ile ilgili diğer makaler için Oktan (anlam ayrım) sayfasına bakınız.

Oktan, Alkan, Bütan, Kaynama noktası, Kimyasal formül, Metan, Oktan (anlam ayrım), Oktan (yakıtlar), Propan, Su, Viskozite
Çözünürlük (ekran)
3 yıl önce

Dots per inch
3 yıl önce

dpi (dots per inch) Dijital görüntüleme sitemlerinde, çözünürlük olarak kullanılan, "DOTS PER INCH" kelimesinin baş harfleri ile kısaltılm

Video Graphics Array
3 yıl önce

Video Graphics Array veya VGA (Türkçe: Video Grafik Dizisi), bilgisayarlardaki analog görüntü standardı ile 15-pin D-sub konnektörü veya 640x4

Albumin
3 yıl önce

Kısaca albümin diye de bilinen serum albümini, insan ve diğer memeli hayvanların kan plazmasında bulunan en yaygın proteindir. Kanda bulunan pr

Albumin, Altın, Amino asit, Aşı, Bakır, Bilirubin, Böbrek, Cıva, Deri, Gümüş, Hem
Amid
1 yıl önce

Kimyada amit sözcüğü iki anlama sahiptir: - Birinci anlamıyla amit, bir azot atomuna (N) bağlı bir karbonil grubu bulunduran bir organik fonksi

Amid, Aldehit, Alkali, Alkol, Amin, Amino asit, Amonyak, Anyon, Asil, Asit, Azot
Amit
3 yıl önce

Kimyada amit sözcüğü iki anlama sahiptir: - Birinci anlamıyla amit, bir azot atomuna (N) bağlı bir karbonil grubu bulunduran bir organik fonksi

PDF
3 yıl önce

PDF (Portable Document Format; Taşınabilir Belge Biçimi), platformlar arası taşınabilir ve yazdırılabilir belgeler oluşturmak amacıyla üret

PDF, Adobe, Adobe Systems, Dosyaadı uzantısı, Freehand, Linux, Mac OS, Macintosh, Türkçe, Windows, Acrobat Professional
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.