Çürüksulu Mahmud Paşa

Kısaca: Çürüksulu Mahmud Paşa, Gürcü kökenli Türk asker ve devlet adamı. ...devamı ☟

Çürüksulu Mahmud Paşa, Gürcü kökenli Türk asker ve devlet adamı.

Acaristan`ın Kobuleti (Türkçe adıyla Çürüksu) kentinde doğdu. 1909`dan sonra Osmanlı Ordusunun Alman genelkurmayı nezaretindeki modernizasyonunda görev aldı. Balkan Savaşı`na Ferik (korgeneral) rütbesiyle katıldı. 1913`te kurulan, Sait Halim Paşa liderliğindeki İttihat ve Terakki hükümetinde Harbiye Nazırı vekili ve Nafıa Nazırı (bayındırlık bakanı) olarak görev aldı.

1914`te Osmanlı Devleti`nin hazırlıksız olarak Birinci Dünya Savaşı`na katılmasına karşı çıktı. İttihat ve Terakki merkez komitesinden bağımsız, sözü dinlenen bir devlet adamı olarak tanındı. Talat Paşa kabinesinde Bahriye Nazırı (Deniz Kuvvetleri Bakanı) oldu.

1918`de padişah tarafından Ayan Mecisi`ne ("Senato") atandı. Birinci Dünya Savaşı`ndan sonra kurulan barış hazırlıkları komisyonunu yönetti. Bu görevdeyken Ermeni tehciri`ni insanlık suçu olarak değerlendiren görüşler ileri sürdü. Ermenilerle barışa dair sözleri Atatürk tarafından Nutuk`ta eleştirildi.

22 Mart 1920`de İngiliz işgal gücü tarafından "İttihatçı" olarak tanınan diğer siyasilerle birlikte Malta`ya sürgüne gönderildi.

taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.