çığır

Çığır, Fikir, Sanat ve Edebiyat dergisi. Hıfzı Oğuz Bekata tarafından 1 Ocak 1933 - 1948 yılı sonu arasında toplam 193 sayı halinde çıkarılan aylık gençlik, fikir ve sanat mecmuasıdır.

Çığır, Fikir, Sanat ve Edebiyat dergisi. Hıfzı Oğuz Bekata tarafından 1 Ocak 1933 - 1948 yılı sonu arasında toplam 193 sayı halinde çıkarılan aylık gençlik, fikir ve sanat mecmuaıdır. Başlangıçta Türkçülük cereyanına taraftar görünen Çığır mecmuası, daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Altı ok'u doğrultusunda karar kılarak Mussolini'nin "Faşist, rahat hayatı istihkar eder" sözünü benimsedi. kapanıncaya kadar Cumhuriyet Halk Fırkası'nın umdelerinin sözcülüğünü ve savunuculuğunu yaptı. Tek Parti Devri'nde on beş sene boyunca çıkma başarısı göstermesini bu yayın anlayışına bağlayanlar olmuştur. Çığır 'ın sahifelerinde Türk Dili, Türk Tarihi, toplum bilimi, sanat, edebiyat, köycülük ve iktisat sahalarında kayda değer yazılar neşredilmiştir. Dergide bazı tercüme yazılar da yer almıştır. Derginin yazarları arasında devrin tanınmış fikir, sanat ve bilim adamları yer almıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Falih Rıfkı Atay, Aka Gündüz, Necip í‚sım Yazıksız, Mustafa Şekip Tunç, Hüseyin Namık Orkun, Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Hasan í‚li Yücel, Şükufe Nihal Başar, Halit Fahri Ozansoy, Behçet Kemal Çağlar, Kemalettin Kamu, Ömer Bedrettin Uşaklı, Sabri Esat Siyavuşgil, Nahit Sırrı Örik, Nüzhet Haşim Sinanoğlu, Kadri Kemal, Enis Behiç Koryürek, Ahmet Haşim, Halil Vedat Fıratlı, Yusuf Akçuraoğlu, Peyami Safa, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Hamit Zübeyir Koşay, Baki Süha Ediboğlu, Abdülkadir İnan, Sabahattin Ali, Samet Ağaoğlu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Muhip Dranas, Hüseyin Cahit Yalçın, Sadeddin Nüzhet Ergun, Fazıl Ahmet Aykaç, Fürüzan Husrev Tökin, Celal Bayar, Remzi Oğuz Arık, Ahmet Kutsi Tecer, Munis Faik Ozansoy, Tezer Taşkıran, Cemil Sena Ongun, Rıfat Ilgaz, Mehmet Kaplan, Sadri Maksdi Arsal, Orhan Şaik Gökyay, Münir Meyyed Bekman, Oğuz Kazım Atok, Halil Fikrat Kanad, M. Şakir Ülkütaşır, Osman Atilla, Muvaffak Sami Onat, Mehmet Önder, İbrahim Zeki Burdurlu, Ceyhun Atuf Kansu, İlhan Geçer, Ümit Yaşar Oğuzcan, Halil Soyuer, Ayhan Hünalp, İsmail Ali Sarar, Naki Tezel.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

çığır

Osmanlıca çığır kelimesinin Türkçe karşılığı.
t. Yeni açılan patika yolu. * Ayak izi ile karlı yerde açılan yol. * Başkalarının da uyabileceği yeni bir tarz ve yol. * Çığın açtığı iz, yol.(... Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak olamaz. Bütün hareketi şer ve tahrib hesabına geçer...L.)

çığır

Türkçe çığır kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. era

çığır

çığın kar üzerinde açtığı iz; büyük hattatların sanat yolu. hayvanların gide gele açtıkları ince yol, keçiyolu, patika; iz. (başkalarının da uyabileceği) yeni bir biçim, yöntem ya da yol.

çığır

Türkçe çığır kelimesinin Fransızca karşılığı.
chemin [le], voie [la], sentier [le]

çığır

Türkçe çığır kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Vertiefung, Fußweg, Pfad adj. epochal

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

çığır ilgili konular

 • Dreadnaught

  Dretnot, 20. yüzyılın başlarında hizmete girmiş en baskın savaş gemisi türü. İngiliz savaş gemisi HMS Dreadnought 1906 yılında denize in
 • Dreadnought

  Dreadnought, (Dretnot) 20. yüzyılın başlarında hizmete girmiş en baskın savaş gemisi türü.İngiliz savaş gemisi HMS Dreadnought 1906 yılı
 • Hat

  Çizgi, kalemle yazı yazmak. Kur’ân-ı kerîm harfleri ile yazılmış san’atlı yazı için Hüsn-i hat (güzel yazı) tâbiri kullanılmışt
 • çığır

  Çığır, Fikir, Sanat ve Edebiyat dergisi. Hıfzı Oğuz Bekata tarafından 1 Ocak 1933 - 1948 yılı sonu arasında toplam 193 sayı halinde çıka
 • ıtri

  Itri ( .... - 1712) İstanbul'da doğdu, aynı kentte öldü. Çağdaşlarının, ölümüne tarih düşürmek amacıyla kaleme aldığı mısralar il
 • Nedim

  Asıl adı Ahmed olan Nedim, 1681’de İstanbul’da doğdu. Düzenli bir medrese öğrenimi görerek Arapça ve Farsça öğrendi. Müderris
 • Teknoloji

  Teknoloji, bilimin, pratik yaşam gereksinimlerinin karşılanmasına ya da insanın çevresini denetleme, biçimlendirme ve değiştirme çabalarına
 • Teşhis

  Doktorun hastalığın tespiti için hastaya yaklaşıp, onu dinleyerek ve muâyene ederek, gerekirse laboratuar tetkiklerinin yardımıyla bunları s
 • Genetik

  Genetik canlıların özelliklerini ve kalıtsal karekterlerini inceleyen, bu karekterlerin nesillere geçişini belli kalıtım kanunlarına bağlaya
 • Nintendo

  Nintendo, 1889'da Japonya'da kurulan, dünyanın en büyük oyun konsolu ve oyun geliştiricisi firmalarından biridir.Ana merkezi Kyoto'dadır.Avrupa