Çınar

Alm. Platane (f), Fr. Platana (f), İng. Plane tree. Familyası: Çınargiller (Platanaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Ege, Akdeniz bölgesi.

Çınar

Uzun boylu, kalın dallı, dik veya kıvrık gövdeli, yaprakları el ayası biçiminde ve 3-5 parçalı, parçaları sivri, gayri muntazam surette dişli, parlak yeşil renkte ve çınargiller familyasına bağlı ulu ağaç.

Ormanlarda, bilhassa dere içlerinde ve nehir yataklarında rastlanır.

Çınar ağaçları çabuk büyüme özelliğine sahiptir. Ulu ağaç halini alarak kalınlaşan gövdenin içerisi çürüdüğü halde, yaşamalarını sürdürürler. Kütük sürgünü verme özelliğine de sahiptirler. Yetiştirilmeleri tohumla olur. Çiçekleri bir cinsli, erkek ve dişi çiçekler sık küre şeklinde toplanmışlardır. Tozlaşmaları rüzgar aracılığıyla olur. Birkaç türü vardır. Memleketimizde tabii olarak tek türü bulunur.

Doğu çınarı (Platanus orientalis): Doğu Akdeniz memleketlerinden, Himalaya’ya kadar olan bölgelerde yetişir. Türkiye’de bulunan tek türüdür. Boyu 30 m’ye, gövde çevresi bazan 10 m’ye ulaşır.

Türkiye’de orman bölgelerindeki dere içlerinde nehir yataklarında tabii olarak bulunduğu gibi, şehir, kasaba ve köylerde su başlarında, yol kenarı, park ve bahçelerde süs bitkisi, gölge ağacı olarak da rastlanır. Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere Türkiye’nin birçok yerlerinde ulu çınar ağaçları vardır. Bunların bazıları tarihi öneme sahiptir ve “tabii anıtlar” olarak korunmaktadır. Uzun seneler yaşayan çınar, yurdumuzun pekçok yerinde tarihi eser olarak muhafaza edilmektedir. Kalınlaşmış gövdesi, etrafa dal budak salmış, yapraklandığında koyu gölge meydana getirmiş haliyle nesillerin altında oturduğu bir tarih olarak görülmektedir.

Özellikle Osmanlılar zamanında belli başlı şehirlerin meydanlarında, cami avlularında en çok rastlanan bir ağaçtır. Uzun ömrü ve ihtişamla görünüşü meşhurdur. Osmanlı Türk medeniyetlerinin tabiata ait unsurlarından biridir. Edebiyatta ve diğer sanat kollarında da isim ve şekil olarak çok sık rastlanır.

Anayurdu Kuzey Amerika olan Amerikan veya Batı çınarı (P. occidentalis) en uzun boylu türdür. Bazılarının boyu 50 m’yi aşar.

Kullanıldığı yerler: Park ve bahçelerde dekoratif süs bitkisi, gölge ve yol ağacı olarak da yetiştirilir. Çınar ve yaprakları toz ve gazdan fazla etkilenmez. Onun için, büyük şehirlerde ve endüstri merkezlerinde çok rastlanır.

Çınar

ikiçeneklilerden, otuz metreye kadar uzayabilen, gövdesi kalın, uzun ömürlü, geniş yapraklı bir ağaç (platanus).

Çınar

(Farsça) Erkek ismi - Çınar ağacı.

Çınar

Türkçe Çınar kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Cookie Jar Entertainment] n. plane tree, plane, sycamore, sycamore maple

Çınar

Türkçe Çınar kelimesinin Fransızca karşılığı.
platane [le]

Çınar

Türkçe Çınar kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Platane

Yanıtlar