çağı yakalamak

çağın gerektirdiği gelişmişlik düzeyine ulaşmak.

Yanıtlar