çağını aşmak

düşünce, tutum ve davranışlarıyla bulunduğu çağdan daha ileride olmak.

Yanıtlar