Çağdaş Batı Müziği

Post Modernizm çeşitleri

Sanatsal, kültürel, toplumsal felsefi post modernizmlerden söz etmek doğru ve mümkün olsa da, tüm bunların son çözümlemede iki ayrı postmodernizme indir­genebilmesini n sonucu olan postmodernizm sınıflamasıv

Çağdaş Felsefe

On dokuzuncu yüzyılın sonla­rından başlayıp günümüze dek uzanan felsefe

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi, Kore (MMCA), Gwacheon'daki ana müze ve Deoksugung, Seul ve Cheongju'daki üç yan bina ile çağdaş bir sanat müzesidir. Müze

kardeş

Kardeş (< kardaş < karındaş), anne veya babadan en az birinin ortak olduğu kişilerin birbirlerine göre durumuna verilen addır. Kardeşler erkek ya da kız olabilirler. Birçok toplumda kardeşler anne babalarıyla birlikte aynı ortamda oynayarak ve eğlenerek ç...

Özbek Camii

Özbek Camii, Bağdad`da Meydan Mahallesi`ndedir. Bugünkü Irak Savunma Bakanlığı`nın içerisinde kalmıştır.

Ali Efendi Camii

Ali Efendi Camii, Bağdat'da, Bab-ül Muazzam mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunur.

Asafiye Camii

Asafiye Camii, Bağdad`da, Şüheda Köprüsü, Mustansıriye Medresesi yanında bulunur.

21. Yüzyıl Çağdaş Sanatlar Müzesi, Kanazawa

21. Yüzyıl Çağdaş Sanatlar Müzesi, Kanazawa, Japonya

Fikirtepe Kültürü

Fikirtepe Kültürü, İstanbul ilinde ve yakın çevresinde Neolitik çağda yaşayan insanların yaşam tarzlarına verilen addır. Fikirtepe Kültürü bulunduğu bölgede yerleşik yaşamın en eski bulgularını içermektedir. Kökenleri hakkında yeterli bilgiye sahip olunma...

müz

Müzler veya Musalar, Yunanca Μουσαι - Mousai sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük ise etimolojik olarak, akıl, düşünce, yaratıcılık yeteneği gibi anlamlara gelen "men" kökünden gelmektedir.