Çağdaş Tük Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü hem geçmiş dönemlerdeki hem de günümüzdeki durumu açısından Türk dilini ve Türk edebiyatını bütün çağdaş Türk lehçeleri ile ele alır ve tanıtır. Türk dilinin yapısı, gelişmesi ve diğer dillerle olan bağlantısını inceler. Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisansüstü eğitim için hazırlamak; ikincisi öğrencileri Türk dünyasının bütününde öteki Türk lehçeleri ve edebiyatları ile karşılaşt

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Tük Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü hem geçmiş dönemlerdeki hem de günümüzdeki durumu açısından Türk dilini ve Türk edebiyatını bütün çağdaş Türk lehçeleri ile ele alır ve tanıtır. Türk dilinin yapısı, gelişmesi ve diğer dillerle olan bağlantısını inceler. Bölümün iki temel amacı vardır: Birincisi, sahasında temel eğitim almış uzmanlar yetiştirmek ve onları lisansüstü eğitim için hazırlamak; ikincisi öğrencileri Türk dünyasının bütününde öteki Türk lehçeleri ve edebiyatları ile karşılaştırmalı araştırmalar yapabilecek seviyede hazırlamaktır. Bu bölümü bitiren öğrencilere Türkolog unvanı verilir. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri, Sovyetler Birliği'nin dağılmasına müteakip Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarında yerlerini almaya başlamışlardır. Halihazırda, bölüm Türkiye'deki, 1'i vakıf üniversitesi olmak üzere 12 yüksek öğretim kurumunda öğrenci kabul etmekte ve eğitime devam etmektedir. 6 üniversitede ise bölüm bulunmakta ancak şu an öğrenci alımı yapılmamaktadır. == Öğrenci kabul eden bölümler == # Afyon Kocatepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü # Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü # Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü # Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü # Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü # Dicle Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü # Fatih Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü # Gazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü # İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü # Kafkas Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü # Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü # Uşak Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü == Henüz öğrenci kabul etmeyen bölümler == # Bartın Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü # Erciyes Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü # Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü # Nevşehir Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü # Niğde Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü # Ordu Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü == Dış bağlantılar == * Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Sitesi * Ankara Üniversitesi Bölüm Sayfası * Gazi Üniversitesi Bölüm Sayfası

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar