çalıştay

Çalıştay veya workshop, bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bilimsel öğretim tekniği. Çalıştay; daha çok yüksek düzeyli bilişsel süreçlerin kullanıldığı akademik bilgi aktarım uygulamalarında tercih edilen, uzmanlık alanlarına dönük bir uygulamadır. Çalıştay, bilim adamlarının ve uzmanların; bir konuda ön hazırlık yapmak üzere inceleme ve değerlendirme amaçlı toplantılarında kullanılan temel tekniktir.TDK, ''Güncel Türkçe Sözlük: Ç

Çalıştay veya workshop, bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bilimsel öğretim tekniği. Çalıştay; daha çok yüksek düzeyli bilişsel süreçlerin kullanıldığı akademik bilgi aktarım uygulamalarında tercih edilen, uzmanlık alanlarına dönük bir uygulamadır. Çalıştay, bilim adamlarının ve uzmanların; bir konuda ön hazırlık yapmak üzere inceleme ve değerlendirme amaçlı toplantılarında kullanılan temel tekniktir. Ayrıca bu çalışma toplantılarına da çalıştay adı verilir.: * Çok yoğun ve etkili çalışmak, * Etkili analiz ve sentezler yapabilmek. Özellikleri Çalıştayların üç temel özelliği vardır: * Katılımcılar konuya göre seçilirler ve amacın (hedefin) doğru tespiti çok önemlidir. * Yeniden Kurmacılık'la bağıntılı olarak; analiz, sentez önem kazanır ve problem çözme süreci takip edilir. * Planların uygulanmasının ardından; bir sonuç raporu hazırlanır.

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

çalıştay

Bilim adamları ve uzmanların bir konuda ön hazırlık yapmak üzere katıldığı inceleme ve değerlendirme toplantısı.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

çalıştay
çalıştay