Çaldıran

Muradiye ilçesinin 11.924 nüfuslu bir bucağı. Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail Safevî'nin yaptıkları ...

Çaldıran Van iline bağlı ilçelerden biri. Merkeze bağlı 65 köyü vardır. İlçe toprakları genelde dağlıktır. Bendimahi Çayı Vadisinde yer alan Çaldıran Ovası ilçenin en büyük düzlüğüdür. Denizden yüksekliği 2000 m civarındadır. Ova, ilçe merkezine doğru hafif bir eğimle alçalır. Ovayı Bendimahi Çayı sular. Kışın kalın bir kar tabakasıyla örtülü olan ova, karların erimesiyle yer yer bataklık görünümü alır.

Ekonomisi hayvancılığa dayalıdır. Çaldıran Ovasının büyük bölümü otlak ve mer’a olarak kullanılır. Ovanın sulanabilen kısımlarında arpa ve buğday yetiştirilir. İlçe merkezi, ovanın kuzey batı kesiminde, Bendimahi Çayının bir kolu kenarında kurulmuştur. Özalp ilçesine bağlı bucakken 19 Haziran 1987’de 3392 sayılı kanunla ilçe oldu.

Muradiye ilçesinin 11.924 nüfuslu bir bucağı. Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail Safevi'nin yaptıkları ünlü Çaldıran Meydan Muharebesi bu bucağın sınırları içinde olmuştur.

Haritası

Çaldıran koordinatları: 37.791800, 44.126000

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Çaldıran ilgili konular

 • Hoy

  Hoy, Batı İran`da, Urmiye gölünün kuzey batısında Çaldıran ovasının güney doğusunda] kurulu tarihi Türk şehri. Hoy, Anadolu`nun alınma
 • Bayrak

  Devletleri temsil eden, renk ve şekli özelleştirilmiş olan dikdörtgen biçimindeki kumaş, milli alamet.
 • Güvahi

  Güvahi,(d:?,ö:?)16. yy'da yaşamış Türk şairlerden biridir. Tımarlı sipahi olarak Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran ve Mısır Seferi'ne katı
 • Yavuz Sultan Selim

  Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dul
 • Artova

  Artova; Tokat İline bağlı bir bucak iken, Mart 1921 tarihinde Sulusaray mevkii İlçe merkezi olmak üzere Mülki taksimatta yer almıştır. 1923
 • Bayburt Tarihi

  Eski devirlerde Haldilerin yaşadığı sahada bulunan Bayburt, daha sonra sırasıyla Urartu, İskit, Med, Pers, Makedonya ve Potnus krallıklarını
 • Bursa tarihi eserler ve turistik bilgiler

  Bursa ili baştan başa bir târih hazînesidir. Ülkemizin İstanbul’dan sonra târihî eser bakımından en zengin ilidir. Osmanlılar, Selçu
 • İstanbul tarihi eserler ve turistik bilgiler

  İstanbul’un hemen her köşesi tarihi ve turistik özelliklere sahiptir. Hepsini saymak, adeta mümkün değil gibidir. En önemlilerinden bazılar
 • Sivas tarihi eserler ve turistik yerler

  Sivas ili târihî eserler, değerli mîmârî anıtlar, kaplıca, içmeler ve tabiî güzellikleri bakımından çok zengindir. Bu ile Abideler şehr
 • Türk bayrağı

  Bakanlar Kurulunun, 25 Ocak 1985 tarih ve 85/9034 nolu Türk Bayrağı Tüzüğü kararının 4. maddesinde, bayrağın boyutları şöyle belirlenmi