çalgı

Çalgı, müzik yapmak için kullanılan aletlere verilen genel addır. ''Instrument'' çalgı olarak Türkçeleştirilebilir. Çalgıların türleri, tarihi, yapım biçimleri gibi konuları inceleyen bilim dalına da organoloji denir.

Çalgı (müzik aleti) müzik yapmak için kullanılan aletlere verilen genel addır.

Çalgıların türleri, tarihi, yapım biçimleri gibi konuları inceleyen bilim dalına da Organoloji denir.

Çalgı yapımı, bazı bilim alanlarını yakından ilgilendiren bir teknolojidir. Akustik bilimi ve sanat tarihi bu yan dallar arasındadır. Çalgıların kullanımları ve tarih içinden gelerek aldıkları yeni biçimler, sosyolojik araştırmaların kapsamındadır. Arkeolojik araştırmalar ise çalgıların 5000 yıl önce kullanıldığını göstermektedir. Çalgı biliminin temeli 20. yüzyıl başlarında atılmıştır. Çalgılarda bulunan parçaların adlandırılarak uluslar arası birer terim haline gelmesi de bu yakın döneme rastlar. Müzik yazarı ve çalgı yapımcısı Victor-Charles Mahillon, çalgı bilim alanında önderlik eden bir uzmandır. Doğal olarak bu alanda derinleşebilmek için, akustikçilerin ve müzikologların katkılarına ihtiyaç duyulmuştur. Çalgıların bilimsel olarak sınıflandırılmasını ve adlandırılmasını 16. yüzyılda Sebastian Virdung ve Martin Agricola ile 17. yüzyılda Michael Praetorius ve Rahip Marin Mersenne'nin (1588 - 1648) gerçekleştirdikleri söylenebilir.

Çalgılar çalınış şekillerine göre şu şekilde gruplandırılırlar:
  * Telli Çalgılar
  * Vurmalı Çalgılar
  * Üflemeli (Nefesli) Çalgılar
  * Telli - Tezeneli Çalgılar
  * Yaylı Çalgılar

Kaynakça:

 • ÇALIŞIR, F.: Çalgı Bilgisi, Dağarcık Yayınları, Ankara, s. 114.
 • SAY, Ahmet: Müzik Tarihi, Basmat Matbaacılık, Ankara, 1995, s. 217.
 • SAY, Ahmet: Müzik Ansiklopedisi, Uzay Ofset, Ankara, 1984, Cilt II, s. 401.

Diğer anlamları

çalgı

Osmanlıca çalgı kelimesinin Türkçe karşılığı.
Müzik âleti. Müzik, çalgı. (İslâm âlimleri insanda maddi, hayvâni hisler ve hevesler uyandıran müziğin haram olduğunu bildirmişlerdir.)

çalgı

Türkçe çalgı kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. instrument, musical instrument, music instrument; ax, axe

çalgı

müzik aygıtı, enstrüman. çalgı çalma, müzik.

çalgı

Türkçe çalgı kelimesinin Fransızca karşılığı.
instrument [le]

çalgı

Türkçe çalgı kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Musik

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

çalgı ilgili konular

 • Bongo

  Bir vurmal çalgı türü olan Bongo, Güney Amerika ve Afrika doğumlu olan bongo, Küba müziğinde 19. yüzyıldan sonra görüldü. 1940'larda yap
 • Piyanist

  Piyano, tuşlu bir çalgıdır. Tuşlarına basıldığında, sahip olduğu karmaşık çekiçli mekanizma sayesinde tellere vurarak ses veren klavyel
 • Girift

  Girift , Türk musikisinde tahta perdeliler sınıfından eski bir nefesli çalgı. Kamıştan yapılır ve başparelidir. Görünüş olarak neye ben
 • Kanun

  Yazılı hukukun kaynaklarından biri. Kaide, prensip, kural. Bir çalgı aletinin adı.
 • Keman

  Keman'ın ilk kez nerede yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, ortaçağda İngiltere'de Fiddle, Almanya'da Fiedel İtalya'da Lira da Brac
 • Kemençe

  Kemençe, biri Osmanlı Müziğinde, diğeri Karadeniz yöresi halk müziğinde kullanılan iki ayrı yaylı çalgının ortak adıdır. Bunlardan ilk
 • Nakkare

  Kudüm ya da nakkare, yarım küre biçiminde bir çift küçük davuldan oluşan vurmalı bir çalgı.
 • Peşrev

  Peşrev (fars. piş, ön ve rev, giden’den pîş-rev, önde giden). Ed. Esk. Halk hikâyelerindeki türkülerin ırasında yer alan mâni şeklinde
 • Saz

  == Müzik ==* Saz, çalgı aletlerine verilen genel isimdir.* Saz, Türk halk müziğinde bağlama, cura, tar vb. mızraplı çalgıların genel adı.
 • Müzik

  Müzik insan yada çalgı seslerinin, belli bir biçimsel güzellik yada duygusal ifade yaratacak biçimde düzenlenerek biraraya getirilmesini içere
çalgı
çalgı