Çalgı

Kısaca: Çalgı, müzik yapmak için kullanılan aletlere verilen genel addır. ''Instrument'' çalgı olarak Türkçeleştirilebilir. Çalgıların türleri, tarihi, yapım biçimleri gibi konuları inceleyen bilim dalına da organoloji denir. ...devamı ☟

çalgı
çalgı

Çalgı (müzik aleti) müzik yapmak için kullanılan aletlere verilen genel addır.

Çalgıların türleri, tarihi, yapım biçimleri gibi konuları inceleyen bilim dalına da Organoloji denir.

Çalgı yapımı, bazı bilim alanlarını yakından ilgilendiren bir teknolojidir. Akustik bilimi ve sanat tarihi bu yan dallar arasındadır. Çalgıların kullanımları ve tarih içinden gelerek aldıkları yeni biçimler, sosyolojik araştırmaların kapsamındadır. Arkeolojik araştırmalar ise çalgıların 5000 yıl önce kullanıldığını göstermektedir. Çalgı biliminin temeli 20. yüzyıl başlarında atılmıştır. Çalgılarda bulunan parçaların adlandırılarak uluslar arası birer terim haline gelmesi de bu yakın döneme rastlar. Müzik yazarı ve çalgı yapımcısı Victor-Charles Mahillon, çalgı bilim alanında önderlik eden bir uzmandır. Doğal olarak bu alanda derinleşebilmek için, akustikçilerin ve müzikologların katkılarına ihtiyaç duyulmuştur. Çalgıların bilimsel olarak sınıflandırılmasını ve adlandırılmasını 16. yüzyılda Sebastian Virdung ve Martin Agricola ile 17. yüzyılda Michael Praetorius ve Rahip Marin Mersenne'nin (1588 - 1648) gerçekleştirdikleri söylenebilir.

Çalgılar çalınış şekillerine göre şu şekilde gruplandırılırlar:
   * Telli Çalgılar
   * Vurmalı Çalgılar
   * Üflemeli (Nefesli) Çalgılar
   * Telli - Tezeneli Çalgılar
   * Yaylı Çalgılar

Kaynakça:

  • ÇALIŞIR, F.: Çalgı Bilgisi, Dağarcık Yayınları, Ankara, s. 114.
  • SAY, Ahmet: Müzik Tarihi, Basmat Matbaacılık, Ankara, 1995, s. 217.
  • SAY, Ahmet: Müzik Ansiklopedisi, Uzay Ofset, Ankara, 1984, Cilt II, s. 401.

çalgı

Osmanlıca çalgı kelimesinin Türkçe karşılığı.
Müzik âleti. Müzik, çalgı. (İslâm âlimleri insanda maddi, hayvâni hisler ve hevesler uyandıran müziğin haram olduğunu bildirmişlerdir.)

çalgı

Türkçe çalgı kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. instrument, musical instrument, music instrument; ax, axe

çalgı

müzik aygıtı, enstrüman. çalgı çalma, müzik.

çalgı

Türkçe çalgı kelimesinin Fransızca karşılığı.
instrument [le]

çalgı

Türkçe çalgı kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Musik

İlgili konular

çalgı

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

çalgı Resimleri

çalgı
3 hafta önce

bir nesneyi çalgı yapan şey, müzik yapmak amacıyla kullanılmasıdır. Çalgıların tarihi, insan kültürünün başlarına kadar uzanır. İlk çalgıların ritüellerde...

Çalgı, Çalgı
Yaylı çalgı
1 ay önce

Yaylı çalgılar, yayın tel üstünde kaydırılarak titreşim yoluyla ses oluşturulmasını sağlayan çalgı topluluğudur. Yaylı çalgılar orkestrada kendine özgüye...

Çalgı Toplulukları
3 hafta önce

Çalgı topluluğu, değişik çalgıların bir arada bulunduğu küçük müzik topluluğudur. Bu çalgı topluluklarının dalları da vardır. Pop müzik toplulukları pop ...

Çalgı Toplulukları, Caz müziği, Obua, Saksafon, Timpani, Viyola, ,
Üçgen (çalgı)
3 hafta önce

Üçgen çalgı, perküsyon veya vurmalı çalgı ailesine ait olan ve bir idiofon tipi müzik aletidir. Bu çalgının modern şekli, üçgen şekline bükülmüş, iki...

Perküsyon
3 hafta önce

veya vurmalı çalgı; bagetle, elle veya benzer başka bir çalgıyla vurma, sürtme veya ovma yoluyla ses çıkaran çalgı türüdür. Vurmalı çalgıların insan sesinden...

Perküsyon, Müzik, Taslak
Balaban (çalgı)
2 hafta önce

Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin birçoğunda kullanılan nefesli çalgılar grubuna ait bir çalgıdır. 9-10 adet ses perdeli olanları Azerbaycan ve Türkistan’da...

Telli çalgı
2 hafta önce

Telli çalgılar, titreşen teller aracılığı ile ses üreten müzik aletleridir. Üç ana grup altında incelenebilir: Tezeneli çalgılar: Tellerin mızrap, pena...

Orkestra
3 hafta önce

enstrüman grubundan (Bkz.Orkestra Çalgıları) çeşitli elemanların birlikte müzik yaptığı, büyüklüğü esere göre değişebilen çalgılar topluluğudur. Sözcük, Antik...

Orkestra, Bakır üflemeli çalgılar, Enstrüman, Müzik, Tahta üflemeli çalgılar, Yaylı çalgılar, Vurmalı çalgılar