Çandarlı Kara Halil Paşa

Kısaca: Karaman'da Sivrihisar kazasına bağlı Çendere köyünden, Ali adlı bir kişinin oğluydu. Asıl adı Halil olup, Kara ve Karaca lakabıyla, vezirliği sırasında da Hayreddin ünvanı ile anılmıştır. Osman Gazi'nin son yıllarında Orhan Beyin, babasına vekalet ettiği tarihlerde Şeyh Edebali'nin tavsiyesiyle Bilecik kadısı oldu. Kara Halil Efendinin bu kadılığı sırasında gerçekleştirdiği en önemli hizmet, muntazam bir askeri ocak olan "yaya" teşkilatını düzenlemiş olmasıdır. Çandarlı Kara Halil Paşa, ...devamı ☟

Karaman'da Sivrihisar kazasına bağlı Çendere köyünden, Ali adlı bir kişinin oğluydu. Asıl adı Halil olup, Kara ve Karaca lakabıyla, vezirliği sırasında da Hayreddin ünvanı ile anılmıştır. Osman Gazi'nin son yıllarında Orhan Beyin, babasına vekalet ettiği tarihlerde Şeyh Edebali'nin tavsiyesiyle Bilecik kadısı oldu. Kara Halil Efendinin bu kadılığı sırasında gerçekleştirdiği en önemli hizmet, muntazam bir askeri ocak olan "yaya" teşkilatını düzenlemiş olmasıdır. Çandarlı Kara Halil Paşa, İznik'in fethinden sonra Orhan Gazi tarafından İznik kadısı tayin edildi. 1348'de devletin yeni merkezi Bursa'ya kadı oldu. Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın tahta çıkmasından sonra, kendisine en yüksek şer'i ve hukuki bir makam olarak yeni ihdas edilen, kazaskerlik görevi verildi. Bundan sonra kazaskerlerin padişahla birlikte seferlere katılması kanun haline geldi. Acemi Ocağı ile Yeniçeri Ocağı'nın kurulması da Kara Halil Efendi'nin bu hizmet döneminde gerçekleşti. Ayrıca Karamanlı Molla Rüstem ile birlikte Osmanlı maliyesinin teşkilatlanmasında önemli rol oynadı. İlk defa vezirlikle birlikte beylerbeyi, yani ordu kumandanlığı görevini de bir arada yürüttü. Halil Hayreddin Paşa daha sonra Selanik, Manastır ve Ohri şehirlerini de ele geçirdi. Arnavut prensleri arasındaki mücadeleler sırasında Osmanlı orduları 1386'da Kroya ve İşkodra'ya kadar ilerledi. Ancak Sultan Murad Hüdavendigar'ın, Halil Hayreddin Paşa'yı Balkanlar'da bırakıp, oğlu Ali Paşa ile birlikte Karamanoğlu seferine çıkmaya hazırlandığı sırada, Halil Paşa'nın Yenice-i Vardar'da hastalandığı kısa bir süre sonra da Serez'de öldüğü haberi geldi. Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa iyi bir teşkilatçı ve devlet adamı olmasının yanında hayır işleriyle de ilgilendi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa
1 ay önce

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa (d. ? - ö. 22 Ocak 1387, Serez) (Hayreddin ismini vezirliğe getirilmesinden sonra almıştır). Osmanlı Devleti'nin kuruluş...

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa, Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa
Çandarlı ailesi
1 ay önce

kadılığı ve kazaskerliği zamanında Çandarlı Kara Halil Efendi, vezirliği döneminde de Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa ismiyle anılan devlet adamıdır....

Çandarlı ailesi, Çandarlı ailesi
Çandarlı Halil Paşa
2 ay önce

Çandarlı Halil Paşa (d.? - ö. 10 Temmuz 1453), 1439-1453 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı. İstanbul'un fethinden hemen sonra...

Çandarlı Halil Paşa, 1364, 1387, 1438, 1453, Fatih Sultan Mehmet, I. Murat, II. Murat, Yıldırım Beyazıt, Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa, Çandarlı İkinci Halil Paşa
Halil Paşa
2 ay önce

tarihinde Halil Paşa olarak anılan birden fazla kişi bulunmaktadır. Bunlar; Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa Osmancıklı İmamzade Halil Paşa Çandarlı (2.)...

Halil Paşa, Halil Paşa
Çandarlı Ali Paşa
1 ay önce

Çandarlı Ali Paşa (ö. 18 Aralık 1406, Ankara), 22 Ocak 1387'de babası Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'nın ölümü üzerine yerine geçerek, 18 Aralık 1406...

Çandarlı Ali Paşa, Çandarlı Ali Paşa
Çandarlı (anlam ayrımı)
3 yıl önce

Çandarlı sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir: Osmanlı İmparatorluğu'nda Çandarlı ailesi Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa (1.) Çandarlı (2...

Halil
1 ay önce

Çandarlı (2.) Halil Paşa, (1364-1387 tarihleri arasında I. Murad'a sadrazamlık yapmış (aynı adı taşıyan dedesi Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa ile...

Kuruluş Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi
3 yıl önce

Kuruluş dönemi Osmanlı sadrazamları listesi Alâüddin Paşa'dan Çandarlı Halil Paşa'ya kadar, yani 1320-1453 döneminde, sadaret başlangıç tarihine göre...